Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 68
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(68:1) Przewodnikowi chóru Dawida. Psalm, pieśń. (68:2) Powstał Pan, rozproszyły się wrogi Jego, i uciekli nieprzyjaciele Jego przed Nim. [2] »(68:3) Jak się rozwiewa dym, rozwiałeś ich, jak topnieje wosk przed ogniem; nikną niegodziwi przed Panem. [3] »(68:4) A sprawiedliwi cieszą się, weselą przed Panem i unoszą się radością. [4] »(68:5) Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Imię Jego; uderzcie w bębny na cześć zasiadającego w niebiosach przy imieniu Jah i radujcie się przed Nim. [5] »(68:6) Ojcem sierot i sędzią wdów, Pan w Przybytku Swoim świętym. [6] »(68:7) Pan, który sprowadza zabłąkanych ku domowi, wywodzi jeńców do szczęśliwości; tylko odstępcy zalegli pustynię. [7] »(68:8) Panie, gdyś szedł przed ludem Twoim, gdyś kroczył przez pustkowia. - Sela. [8] »(68:9) Ziemia drżała, a niebiosa rozpływały się przed Panem; jak ów Synai przed Panem, Panem Izraela. [9] »(68:10) Deszcz obfity spuściłeś Panie; dziedzictwo Twoje omdlałe, Ty pokrzepiłeś je. [10] »(68:11) Zastępy Twoje przebywały na niéj; przygotowałeś ją w dobroci Swojéj dla biednego, Panie. [11] »(68:12) Pan dał hasło; radosnych zwiastunek zastęp wielki. [12] »(68:13) Królowie zastępów pierzchają, pierzchają, a mieszkanka domu dzieli łupy. [13] »(68:14) Gdyście rozłożyli się pośród zagród, skrzydła gołębicy pokryte były srebrem, a loty jéj zielonawozłotym blaskiem. [14] »(68:15) Gdy rozproszył Wszechmocny królów w niéj, zaśnieżyłeś na Calmonie. [15] »(68:16) Góro Pana, góro Baszanu, góro piętrząca się, góro Baszanu. [16] »(68:17) Czemu zawistnie spoglądacie, góry piętrzące się, na górę, którą upodobał Pan na siedlisko Swoje? Zaprawdę, Bóg zamieszka tam na wieki. [17] »(68:18) Wozów Pańskich myriady, tysiące wielokrotne. Pan między niemi jak na Synaju w świętości. [18] »(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców, pobrałeś daninę w ludziach, i przekornych, aby się osiedlili, Boże Panie. [19] »(68:20) Błogosławiony Pan, dzień w dzień opiekuje się nami; Pan pomocą naszą. - Sela. [20] »(68:21) Pan nam Panem wybawienia, a u Boga Pana są od śmierci wyjścia. [21] »(68:22) Tak Pan zmiażdżył głowę wrogów Swoich; ciemię włochate postępującego w grzechach swoich. [22] »(68:23) Rzekł Pan: z Baszanu sprowadzę ich; sprowadzę z nad głębin morza. [23] »(68:24) Aby brodziła noga twoja we krwi, a język psów twoich we wrogach miał udział. [24] »(68:25) Widzieli pochód Twój Panie; pochód Pana mojego, króla mojego w świętości. [25] »(68:26) Na czele piewcy, za nimi grajkowie, wpośród dziewic bijących w bębny. [26] »(68:27) Chórami chwalcie Pana, Pana, wy z rodu Izraela. [27] »(68:28) Tam Benjamin najmłodszy, zwycięzca ich; książęta Jehudy, hufce ich, książęta Zebulun, książęta Naftali. [28] »(68:29) Ustanowił Pan twój potęgę twoję; utwierdź Panie, coś zdziałał dla nas. [29] »(68:30) Do przybytku Twojego nad Jeruzalem, Tobie przynoszą królowie dary. [30] »(68:31) Rozgromiłeś zwierzę sitowia, gromadę byków wśród cieląt ludów, że pełzają ze sztabami srebra; rozproszył narody bojów żądne. [31] »(68:32) Przychodzą potężni z Egiptu; ziemia Kusz wyciąga ręce swe do Pana. [32] »(68:33) Królestwa ziemi, śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. - Sela. [33] »(68:34) Który unosi się w niebiosach niebios odwiecznych; oto rozległ się głos Jego, głos potężny. [34] »(68:35) Oddajcie sławę Panu; wśród Izraela majestat Jego, a potęga Jego w obłokach. [35] »(68:36) Wspaniałyś Panie w świątyniach Twoich; Pan Izraela On daje siłę i potęgę narodowi; błogosławiony Pan. 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).