Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 7
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(7:1) Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Bogu z powodu Kusza Benjaminity. (7:2) Boże Panie mój, w Tobie szukam obrony, ocal mnie od wszystkich prześladowców, i wyzwól mnie. [2] »(7:3) By nie porwał jako lew, życia mego, szarpiąc gdy niema zbawcy. [3] »(7:4) Boże Panie mój, jeżelim to uczynił, jeżeli jest bezprawie w ręku mojém. [4] »(7:5) Jeżelim odpłacił przyjacielowi złem, ja co wyzwoliłem prześladującego mnie niewinnie. [5] »(7:6) Niech ściga wróg duszę moję; niech ją pojmą, i rozdepcze po ziemi żywot mój, a sławę moję w proch niechaj strąci. - Sela. [6] »(7:7) Powstań o Boże, w gniewie Twoim, wystąp przeciw zaciekłości ciemiężców moich, czuwaj nademną, ustanów sąd. [7] »(7:8) A zbór narodów otoczy Cię, a ponad nim wzniesiesz się ku wysokości. [8] »(7:9) Boże który sądzisz narody, rozsądź mnie Boże; wedle sprawiedliwości mojej i niewinności niech się dzieje mi. [9] »(7:10) Niech się skończy tedy złość niegodziwych, abyś podźwignął sprawiedliwego, Ty co badasz serca i wnętrzności, Boże sprawiedliwy! [10] »(7:11) Tarcza moja u Boga, który wspomaga prawych sercem. [11] »(7:12) Pan sędzią sprawiedliwym, i Pan groźnym jest wciąż. [12] »(7:13) Jeżeli się nie nawróci; miecz Swój wyostrzy, łuk Swój naciągnie i wymierzy go. [13] »(7:14) I dlań przygotuje narzędzia śmierci, strzały Swe palącemi uczyni. [14] »(7:15) Otóż poczyna bezprawie i brzemiennym jest zagubą, a rodzi fałsz. [15] »(7:16) Dół kopie i wydrąża go, - a wpadnie w przepaść, którą przygotował. [16] »(7:17) Zwraca się niedola na głowę jego, a na jego ciemię srogość jego spada. [17] »(7:18) Chwalić będę Boga wedle sprawiedliwości Jego, i wysławiać imię Boga Najwyższego. 
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).