Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 71
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Do Ciebie Boże się chronię, niech się nie powstydzę na wieki. [2] »Przez sprawiedliwość Twoję ocal i wyswobódź mnie; skłoń ku mnie ucho Twoje i dopomóż mi. [3] »Bądź dla mnie opoką chroniącą, bym mógł tam uciec zawsze, którą ustanowiłeś dla wybawienia mojego; bo skałą moją i warownią moją Ty. [4] »Panie mój, wyswobódź mnie z ręki niegodziwego, z garści krzywdziciela i grabieżcy. [5] »Bo ty nadzieją moją Panie, Boże; zaufaniem mojém od młodości mojéj. [6] »Na Tobie wspierałem się od żywota, od łona matki mojéj Tyś przewodnik mój; Tyś był chwałą moją zawsze. [7] »Jakby przestrogą byłem dla wielu; ale Ty obroną moją potężną. [8] »Pełne usta moje chwały Twojéj, codzień sławy Twojéj. [9] »Nie porzucaj mnie pod czas starości; gdy się wyczerpie siła moja nie opuszczaj mnie. [10] »Bo rozpowiadają wrogi moje o mnie, a czyhający na życie moje naradzają się społem. [11] »Mówiąc: Pan opuścił go; ścigajcie i pochwyćcie go, bo nikt nie ocali. [12] »Panie, nie oddalaj się odemnie; Panie mój, na pomoc mi spiesz. [13] »Niech się zawstydzą, zginą prześladowcy duszy mojéj; niech okryją się hańbą i rumieńcem pragnący zaguby mojéj. [14] »A ja wciąż będę ufał, i wywyższał nadewszystko chwałę Twoję. [15] »Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoję, po wszystkie dni pomoc Twoję; bo nie zdołam ich zliczyć. [16] »Wyłożę wszechmoc Twoję Panie, Boże; wspomnę sprawiedliwość Twą, Twoję jedynie. [17] »Panie, nauczałeś mnie od młodości mojéj; a dotąd wygłaszam cuda Twoje. [18] »I aż do starości i sędziwości Panie, nie opuścisz mnie; aż wygłoszę potęgę Twoję pokoleniom, każdemu z potomnych wszechmoc Twoję. [19] »I sprawiedliwość Twoję, Panie, wzniosłą, coś dokonał wielkiego; Panie, któż równy Tobie. [20] »Jako wystawiałeś mnie na utrapienia liczne i zgubne, i znowu ożywiałeś mnie, i z przepaści ziemi znowu wydobywałeś. [21] »I jako wzmagałeś wielkość moję, i nieraz pocieszałeś mnie. [22] »Ja téż wychwalać Cię będę na arfie, niezawodność Twoję Panie; sławić Cię będę na cytrze, święty Izraela. [23] »Zaśpiewają usta moje gdy wysławiać Cię będę, i dusza moja, którą wybawiłeś. [24] »Téż język mój dzień cały wygłaszać będzie sprawiedliwość Twoję; bo zawstydzili się, pobledli pragnący nieszczęścia mego. 
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).