Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 73
«  Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń Asafa. - Zaprawdę dobrym dla Izraela Pan, dla czystych sercem. [2] »A ja, omal nie potknęły się nogi moje; ledwie nie poślizgły się kroki moje. [3] »Bo pozazdrościłem chełpliwym; powodzenie niegodziwych widziałem. [4] »Że nie ma mąk do ich śmierci; a krzepką ich siła. [5] »Mozołu śmiertelnych nie dzielą; a wraz z ludźmi nie bywają trapieni. [6] »Przeto opasuje karki ich pycha; okrywa szata ich bezprawie. [7] »Wystąpiło dla otyłości oko ich; wezbrały urojenia serca. [8] »Drwią i rozprawiają złośliwie o ucisku; z wysoka przemawiają. [9] »Miotają na niebo ustami swojemi; a język ich pełza po ziemi. [10] »Dlategoż zwraca się lud jego tu; a strumieniami pełnemi ssą z nich. [11] »I powiadają: jakże wie to Pan, a jestże wiadomość u Najwyższego. [12] »Oto ci niegodziwi, a szczęśliwi zawsze, wzrośli w potęgę. [13] »Zaprawdę, napróżno zachowałem w czystości serce moje, a umywałem w niewinności dłoń moję. [14] »Abym był dręczony całemi dniami; a cierpiał katusze co rano. [15] »Gdybym powiedział: będę mawiał jak oni; pokoleniu synów Twoich bym się przeniewierzył. [16] »I rozmyślałem, by dociec tego; daremna to praca w oczach moich. [17] »Ażem wstąpił do przybytków Pana, pojąłem koniec ich. [18] »Zaprawdę, na śliskiém postawiłeś ich; strącasz ich w przepaście. [19] »Jakże stali się nicością w okamgnieniu; zginęli, znikli z przerażenia. [20] »Jak snem po przebudzeniu Panie, ocuciwszy się, postacią ich pogardzisz. [21] »Bo wrzało serce moje; i wnętrzności moje mnie kłóły. [22] »Gdyż byłem bezrozumnym i nie poznałem; jak bydlę byłem przed Tobą. [23] »A ja zawsze z Tobą; ująłeś prawicę moję. [24] »Wedle postanowienia Twojego prowadzisz mnie; i do chwały mnie powiedziesz. [25] »Kto mi w niebiosach; a obok Ciebie, nie upodobałem nikogo na ziemi. [26] »Zaniknie ciało moje i serce moje; opoką serca i udziałem moim Pan na wieki. [27] »Bo oto dalecy od Ciebie zaginą; zatracisz każdego odstępcę od Ciebie. [28] »Mnie zaś blizkość Pana miłą; pokładam w Panu Bogu ufność moję; by wysławiać wszystkie sprawy Twoje. 
«  Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).