Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 74
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dumanie Asafa. Czemużeś, Panie, porzucił zupełnie, pała gniew Twój przeciw trzodzie pastwiska Twojego. [2] »Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które zjednałeś sobie niegdyś, które wyswobodziłeś jako szczep dziedzictwa Twego; na górę tę Cyonu na któréj spoczywałeś. [3] »Pospiesz ku ruinom zupełnym; wszystko poburzył wróg w świątyni. [4] »Ryczały wrogi Twoje w pośród zborów Twoich; ustanawiały godła swoje jako godła. [5] »Dał się poznać, gdy zmierzał w górę lasem toporzysk. [6] »A następnie rzeźby jéj wraz, młotem i oskardami rozbijali. [7] »Dali na pastwę ognia świątynię Twoję; do ziemi znieważyli siedzibę imienia Twego. [8] »Rzekli w sercu swojém: Zburzmy je społem; i palili wszystkie zbory Pańskie w kraju. [9] »Godeł naszych nie widzimy więcéj; nie ma już proroka, i nikogo między nami, któryby wiedział, dopóki. [10] »Dopókiż Panie urągać będzie ciemięzca, lżyć będzie wróg imię Twoje bezustannie? [11] »Czemuż usuwasz rękę Twoję i prawicę Twoję? Z pośród łona Twego wytępiaj! [12] »Wszak Pan, król mój, od dawna spełnia wybawienie w pośród ziemi. [13] »Tyś rozdzielił mocą Twoją morze; zmiażdżyłeś głowy krokodylów na wodach. [14] »Ty skruszyłeś głowę Lewiatana; rzuciłeś go na żér mieszkańcom stepu. [15] »Tyś roztworzył źródła i potoki; Tyś osuszył strumienie bystre. [16] »Twoim dzień i Twoją noc; Tyś ustanowił światło i słońce. [17] »Tyś utwierdził wszystkie granice ziemi; lato i zimę, Tyś stworzył je. [18] »Pomnij na to, wróg urąga Bogu; a naród nikczemny lży imię Twoje. [19] »Nie wydawaj dziczy duszy gołębicy Twojéj, o gromadce uciśnionych Twoich nie zapominaj na wieki. [20] »Bacz na przymierze, bo pełne zakąty ziemi siedzib bezprawia. [21] »Niech nie odchodzi zgnębiony zawstydzonym; uciśniony i biedny niech chwalą imię Twoje. [22] »Powstań Panie, wytocz sprawę Twoję; wspomnij na zniewagę wyrządzaną Ci przez nikczemnych bezustanku. [23] »Nie zapominaj okrzyku nieprzyjaciół Twoich; wrzawy przeciwników Twoich, która wznosi się ustawicznie. 
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).