Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 76
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(76:1) Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu smyczkowych instrumentów. Pieśń Asafa, śpiew. (76:2) Poznany w Judei Pan; w Izraelu wielkiém imię Jego. [2] »(76:3) I ustanowił w Salemie przybytek Swój, a siedzibę Swą w Cyonie. [3] »(76:4) Tam to pokruszył płomienne łuki; tarczę, miecz i broń. - Sela. [4] »(76:5) Świetnym byłeś, wspaniałym z po za gór zdobyczy. [5] »(76:6) Ograbieni zostali dzielni sercem, zasnęli snem swoim, i nie znaleźli rycerze rąk swoich. [6] »(76:7) Od grozy Twojéj, Panie Jakóba, strętwiały jeździec i koń. [7] »(76:8) Ty, strasznyś Ty; i któż ostoi się przed Tobą, w chwili gniewu Twego. [8] »(76:9) Z niebios wygłosiłeś sąd; ziemia się ulękła i uciszyła. [9] »(76:10) Gdy powstał do rozprawy Pan, by wspomódz wszystkich zgnębionych ziemi. - Sela. [10] »(76:11) Bo zawziętość ludzka podnosi chwałę Twoję, gdy nareszcie gniewem się obłóczysz. [11] »(76:12) Ślubujcie i uiszczajcie się Bogu Panu waszemu; wszyscy, co Go otaczają, niech niosą dań Groźnemu. [12] »(76:13) Ukróca ducha książąt; groźny dla królów ziemi. 
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).