Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 77
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(77:1) Przewodnikowi chóru Jedutunów. Asafa pieśń. (77:2) Głos mój do Pana, gdy wołam; głos mój do Pana, a wysłuchaj mnie. [2] »(77:3) W dzień niedoli mojéj Pana szukam, ręka moja nocą wyciągnięta, a nie ustawa; nie daje się ukoić dusza moja. [3] »(77:4) Wspominam Pana i zawodzę; rozpamiętywam, a wątpi duch mój. - Sela. [4] »(77:5) Zachwyciłeś powieki oczu moich; strwożony jestem i zaniemiałem. [5] »(77:6) Dumam o dniach przeszłości, o latach dawnych. [6] »(77:7) Wspominam pieśń moję w nocy; w sercu mojém rozpamiętywam, a docieka duch mój. [7] »(77:8) Czyż na wieki porzuci Pan, a nigdy nie ulituje się już. [8] »(77:9) Czyż znikło na zawsze miłosierdzie Jego; postanowił wyrok na wieki wieków. [9] »(77:10) Czyli zapomniał litować się Pan? albo wstrzymał w gniewie miłosierdzie Swoje. - Sela. [10] »(77:11) I rzekłem: takie błaganie moje, o powrót prawicy Najwyższego. [11] »(77:12) Wspominam czyny Przedwiecznego; tak, wspominam dawne cuda Twoje. [12] »(77:13) Rozważam wszystkie dzieła Twoje, a czyny Twoje rozpamiętywam. [13] »(77:14) Panie w świętości droga Twoja; któryż Bóg wielkim jak Pan. [14] »(77:15) Ty o Panie, cudotwórco, objawiłeś między ludami potęgę Twoję. [15] »(77:16) Wyzwoliłeś dzielném ramieniem lud Twój, synów Jakóba i Józefa. - Sela. [16] »(77:17) Ujrzały Cię wody Panie, ujrzały Cię wody; zadrżały i wstrzęsły się otchłanie. [17] »(77:18) Rozlały się powodzią obłoki, odgłos dały chmury; a strzały Twoje przebiegały. [18] »(77:19) Odgłos gromu Twojego w wichrze, oświeciły błyskawice świat; drżała i wstrząsała się ziemia. [19] »(77:20) Przez morze droga Twoja, a ścieżka Twoja przez wody wielkie; a ślady Twoje nie poznane. [20] »(77:21) Wiodłeś jakoby trzodę lud Twój ręką Mojżesza i Arona. 
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).