Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 81
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(81:1) Przewodnikowi chóru Gitejczyków, Asafa. (81:2) Zaśpiewajcie Panu, potędze naszéj, okrzykujcie Panu Jakóba. [2] »(81:3) Wznieście pieśń, uderzcie w bębny, w cytry wdzięczne i lutnie. [3] »(81:4) Zadmijcie w miesiącu w surmy, podczas pełni, w dzień uroczystości naszéj. [4] »(81:5) Gdyż ustawą to dla Izraela, prawem Panu Jakóba. [5] »(81:6) Świadectwem w Józefie ustanowił ją, gdy wystąpił przeciw ziemi Micraim. Mowę mi nieznaną usłyszałem. [6] »(81:7) Wyzwoliłem od brzemienia grzbiet jego, ręce jego od cebra się uwolniły. [7] »(81:8) W niedoli wołałeś i wyswobodziłem cię, wysłuchałem cię w osłonie gromu, doświadczałem cię u wód szemrania. - Sela. [8] »(81:9) Słuchaj ludu Mój, ostrzegam cię, Izraelu, czy usłuchasz Mnie? [9] »(81:10) Nie będzie wśród ciebie Bóg cudzy, nie będziesz się korzył Bóztwu obcemu. [10] »(81:11) Jam Bóg, Pan Twój, którym cię wywiódł z ziemi Micraim; rozewrzyj usta twoje a napełnię je. [11] »(81:12) A nie usłuchał lud Mój głosu Mojego, a Izrael nie uległ Mi. [12] »(81:13) I zostawiłem go w uporze serca jego, i poszli za zamysłami swojemi. [13] »(81:14) Gdyby był lud Mój słuchał Mnie, Izrael drogami Mojemi postępował. [14] »(81:15) Wnetbym wrogów ich upokorzył i przeciw ciemięzcom ich zwrócił rękę Moję. [15] »(81:16) Nieprzyjaciele Boga schlebiali by mu, a trwałaby doba ich na wieki. [16] »(81:17) I karmiłby go wyborem pszenicy. Z opoki miodem bym nasycał cię. 
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).