Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 82
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń Asafa. Pan stanął w wiecu mocarzy, w pośród sędziów sądzi. [2] »Dopókiż sądzić będziecie przewrotnie, a obliczu złoczyńców pobłażać. - Sela. [3] »Brońcie ubogiego i sieroty; biednemu i podupadłemu wymierzajcie sprawiedliwość. [4] »Uwalniajcie nędznych i uciśnionych; z rąk złoczyńców wyzwalajcie ich. [5] »Nie pojmują i nie rozumieją, w ciemności postępują, zachwiane wszystkie podstawy ziemi. [6] »Mniemałem, że Bogami jesteście, synami Najwyższego wy wszyscy. [7] »Wszelako, jak ludzie pomrzecie, jak każdy z panów upadniecie. [8] »Powstań Panie, sądź ziemię, wszak Ty dzierżysz wszystkie ludy. 
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).