Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 84
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(84:1) Przewodnikowi chóru Gitejczyków, Korachidów pieśń. (84:2) Jak wdzięczne przybytki Twoje Boże zastępów. [2] »(84:3) Tęskni i rwie się dusza moja do przedsionków Bożych, serce moje i ciało moje unoszą się do Boga żywego. [3] »(84:4) Jak wróbel który odnalazł dom i jaskółka gniazdo swoje, gdzie zostawiła pisklęta - ołtarze Twoje, Boże zastępów, królu i Panie mój. [4] »(84:5) Szczęsni mieszkańcy domu Twojego, jeszcze chwalić mogą Cię. - Sela. [5] »(84:6) Szczęsny człowiek którego siła w Tobie, a drogi Twoje w sercu ich. [6] »(84:7) Którzy pielgrzymując przez dolinę morw, źródłem ją czynią, a też błogosławieństwy okrywa ją deszcz. [7] »(84:8) Idą od trudu do trudu, aż się ukażą Panu na Cyonie. [8] »(84:9) Boże, Panie zastępów, wysłuchaj modlitwę moję, usłysz Panie Jakóba. - Sela. [9] »(84:10) Na tarczę naszę spójrz Panie, wejrzyj na oblicze pomazańca Twojego. [10] »(84:11) Wszak lepszy dzień w przedsionkach Twoich od tysiąca, wolę stać na progu domu Pana mojego, niż wylegać w namiotach bezprawia. [11] »(84:12) Bo słońcem i tarczą Wiekuisty Pan, łaskę i chwałę daje Bóg, nie odmawia dobrodziejstwa postępującym w nieskazitelności. [12] »(84:13) Boże zastępów, szczęsny człowiek który ufa Tobie. 
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).