Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 85
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(85:1) Przewodnikowi chóru. Korachidów pieśń. (85:2) Umiłowałeś Boże ziemię Twoję, powróciłeś wygnańców Jakóba. [2] »(85:3) Zniosłeś winę ludu Twego, zatarłeś wszystek grzech ich. [3] »(85:4) Powściągnąłeś cały gniew Twój, ochłonąłeś od ognia uniesienia Twojego. [4] »(85:5) Uspokój nas Panie ocalenia naszego, i uśmierz oburzenie Twoje na nas. [5] »(85:6) Czyż na wieki będziesz miał urazę do nas, przenosić będziesz gniew Twój od pokolenia na pokolenie. [6] »(85:7) Czyliż nie napowrót ożywisz nas, a lud Twój ucieszy się Tobą. [7] »(85:8) Objaw nam Boże łaskę Twoję, a pomocy Twojéj użycz nam. [8] »(85:9) Słyszę co rzecze Pan Wiekuisty, bo zapowiada pokój ludowi Swojemu i miłującym Go, jeżeli nie wrócą do niedorzeczności. [9] »(85:10) Wszak blizką dla bogobojnych pomoc Jego, by zapanowała chwała na ziemi naszéj. [10] »(85:11) Miłość i prawda się zeszły, sprawiedliwość i zgoda się całują. [11] »(85:12) Prawda z ziemi wyrasta, a sprawiedliwość z nieba spoziera. [12] »(85:13) I Bóg użyczy szczęścia, a ziemia nasza wyda plon swój. [13] »(85:14) Szczęście przed Nim, postępować będzie, i zwróci ku drodze kroki swoje. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).