Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 88
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(88:1) Śpiew, pieśń Korachidów. Przewodnikowi chóru Macholidów, do śpiewania. Dumanie Hemana Ezrachidy. (88:2) Boże panie ocalenia mojego, dniem wołam i nocą do Ciebie. [2] »(88:3) Niech dojdzie Cię modlitwa moja, skłoń ucho Twoje do skargi mojéj. [3] »(88:4) Bo syta cierpień dusza moja, a życie moje do grobu się chyli. [4] »(88:5) Zaliczonym do zstępujących w mogiłę, jestem jak mąż bezwładny. [5] »(88:6) Wpośród umarłych łoże moje, podobnym do poległych spoczywających w grobie, których nie wspomnisz już, bo oni z pod ręki Twojéj wyłączeni. [6] »(88:7) Strąciłeś mnie w przepaść głęboką, w ciemnice, w otchłanie. [7] »(88:8) Na mnie oparł się gniew Twój, a wszystkiemi nawałnicami Twojemi przytłaczasz mnie. - Sela. [8] »(88:9) Oddaliłeś znajomych moich odemnie, uczyniłeś mnie ohydą dla nich, zamknięty jestem i nie mogę wyjść. [9] »(88:10) Oko moje zbolałe z nędzy, wołam Cię o Boże codzień, wyciągam do Ciebie ręce moje. [10] »(88:11) Czyż dla zmarłych uczynisz cud, czyż cienie powstaną by wysławiać Cię. - Sela. [11] »(88:12) Czyż głoszoną będzie w grobie łaska Twoja, niezawodność Twoja w nicestwie. [12] »(88:13) Czyż znany w ciemnościach cud Twój, a sprawiedliwość Twoja w krainie zapomnienia. [13] »(88:14) A ja do Ciebie Boże wołam, i zrana modlitwa moja uprzedza Cię. [14] »(88:15) Czemu o Boże porzucasz duszę moję, ukrywasz oblicze Twoje przedemną. [15] »(88:16) Nędzny jestem i konający od wstrząśnień, znosiłem grozy Twoje, upadam. [16] »(88:17) Po mnie przeszły ognie Twoje, trwogi Twoje skruszyły mnie. [17] »(88:18) Ogarnęły mnie jak fale bezustannie, otoczyły mnie pospołu. [18] »(88:19) Oddaliłeś odemnie przyjaciela i towarzysza, o znajomych moich zaćmienie. 
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).