Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 9
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(9:1) Przewodnikowi chóru, z powodu śmierci, Benowi Psalm Dawida. (9:2) Chwalić chcę Boga, całem sercem, opowiadać wszystkie cuda Twoje. [2] »(9:3) Cieszyć się chcę i radować w Tobie, wysławiać imię Twe Najwyższy. [3] »(9:4) Że pierzchły wrogi moje wstecz, upadły i zginęły przed obliczem Twojém. [4] »(9:5) Bo przeprowadziłeś sprawę moję i spór mój, zasiadłeś na tronie, sędzia sprawiedliwy. [5] »(9:6) Zgromiłeś ludy, zgubiłeś niegodziwego, zgładziłeś imię ich na wieki wieków. [6] »(9:7) Wrogu, skończone spustoszenia na zawsze, a miasta, które zburzyłeś, zaginęła pamięć o nich. [7] »(9:8) Ale Bóg wiecznie zasiada, ustanowił do sądu tron Swój. [8] »(9:9) A On sądzi świat w sprawiedliwości; wyrokuje o narodach wedle słuszności. [9] »(9:10) I będzie Bóg twierdzą uciśnionemu, twierdzą w czasach niedoli. [10] »(9:11) I ufać będą Tobie, którzy znają imię Twoje, bo nie opuściłeś szukających Cię, o Boże. [11] »(9:12) Śpiewajcie Bogu, który zamieszkał na Cyonie, rozpowiadajcie między narodami dzieła Jego. [12] »(9:13) Bo mściciel krwi, On zapamiętał ich, nie zapomniał wołania uciśnionych. [13] »(9:14) Zmiłuj się nademną Boże, spójrz na nędzę moję od nieprzyjaciół moich, któryś mnie wyniósł z bram śmierci. [14] »(9:15) Abym opowiadał wszystką chwałę Twoję u wrót córy Cyonu, abym się cieszył pomocą Twoją. [15] »(9:16) Popadły ludy w przepaść, którą zgotowały; w sidła, które zastawiły uwikłała się noga ich. [16] »(9:17) Dał się poznać Bóg, sprawiedliwość wymierzył, w dziele rąk własnych oplątał się niegodziwy. - Higgajon Sela. [17] »(9:18) Znijdą niegodziwi do grobu; wszystkie ludy co zapomniały Pana. [18] »(9:19) Bo nie zawsze zapomnianym jest ubogi, nadzieja biednych nie znika na wieki. [19] »(9:20) Powstań o Boże, niech się nie rozzuchwali śmiertelny, niech sądzone będą ludy przed obliczem Twojém. [20] »(9:21) Rzuć Boże, postrach na nich, niech wiedzą ludy, że ludźmi są. 
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).