Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 90
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Mojżesza męża Bożego. - Panie, schronieniem Tyś był nam od pokolenia do pokolenia. [2] »Zanim góry się narodziły, a stworzyłeś ziemię i świat, i od wieku do wieku, Tyś Pan. [3] »Przywodzisz człowieka do prochu i powiadasz: nawróćcie się synowie Adama. [4] »Wszak tysiąc lat w oczach Twoich jak dzień wczorajszy co przeminął, jako straż w nocy. [5] »Porwałeś ich i są jako sen. Zrana jak trawa się rozrasta, [6] »Zrana zakwita i rozrasta się, wieczorem ścięty i zawiędły. [7] »Bo giniemy od gniewu Twojego, a uniesieniem Twojém przerażeni jesteśmy. [8] »Stawiłeś winy nasze przed Siebie, tajniki nasze przed światło oblicza Twego. [9] »Tak, wszystkie dni nasze przemijały pod grozą Twoją, spędziliśmy lata nasze jak marzenie. [10] »Liczba lat naszych niekiedy siedmdziesiąt lat, a przy siłach ośmdziesiąt lat, a chlubą ich męka i boleść; bo spędzasz nas szybko i ulatujemy. [11] »Któżby rozważył siłę gniewu Twego, i wedle grozy Twojéj uniesienie Twoje. [12] »Liczyć dni nasze naucz nas, abyśmy nabyli serca roztropnego. [13] »Zwróć się o Boże, dopókiż jeszcze, i ulituj się nad sługami Twojemi. [14] »Nasyć nas rano łaską Twoją, byśmy się weselić i radować mogli przez wszystkie dni nasze. [15] »Pociesz nas w miarę dni w których trapiłeś nas, w miarę lat przez które oglądaliśmy niedolę. [16] »Niech się objawi przed sługami Twojemi dzieło Twoje, a świetność Twoja nad synami ich. [17] »I niech będzie upodobanie Boga Pana naszego nad nami, a sprawę rąk naszych utwierdź pośród nas; tak, sprawę rąk naszych, utwierdź ją. 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).