Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 91
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty, co zasiadasz pod osłoną Najwyższego, co pod cieniem wszechmocnego przebywasz. [2] »Wzywam Boga, obronę moję i twierdzę moję, Pana mojego któremu ufam. [3] »By On cię wybawił od sideł zastawionych, od moru zgubnego. [4] »Skrzydłem Swojém osłoni cię, a pod lotami Jego bezpieczny będziesz; tarczą i puklerzem jest prawda Jego. [5] »Nie ulękniesz się strachu nocy, strzały lecącéj podczas dnia. [6] »Moru który w ciemności pełza, ani zarazy niszczącéj w południe. [7] »Legnie u boku twojego tysiąc, myriady przy prawicy twojéj; do ciebie się nie zbliży. [8] »Tylko oczyma twemi patrzéć będziesz i zapłatę niegodziwych obaczysz. [9] »Przeto żeś Boga obronę moję, żeś Najwyższego uczynił ucieczką twoją. [10] »Nie spotka cię nieszczęście, ani klęska się nie zbliży do namiotu twojego. [11] »Bo On aniołów Swoich ustanowił ci, by strzegli cię na wszystkich drogach twoich. [12] »Na dłoniach uniosą cię, by nie potrąciła o kamień noga twoja. [13] »Po szakalu i żmii stąpać będziesz i zdepczesz lwa i potworę. [14] »Dla tego, że mnie umiłował ocalę go, obronię go, bo uznał imię Moje. [15] »Gdy wezwie Mnie wysłucham go, przy nim będę w niedoli, wyzwolę go i zaszczycę. [16] »Długiém życiem nasycę go, i okażę mu pomoc Moję. 
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).