Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 94
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Panie pomsty, Boże, Panie pomsty zajaśniéj. [2] »Podnieś się sędzio ziemi, odpłać zasługę pysznym. [3] »Dopókiż niegodziwi, o Boże, dopókiż niegodziwi górować będą. [4] »Bluzgać, przemawiać hardo, przechwalać się wszyscy złoczyńcy. [5] »Lud Twój Boże, dręczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. [6] »Wdowę i przybysza zabijają, a sieroty mordują. [7] »I mówią: nie widzi Bóg, nie baczy Pan Jakóba. [8] »Zastanówcie się nieroztropni w narodzie, i ograniczeni kiedyż się opamiętacie. [9] »Kto urządził ucho, czyż nie usłyszy, albo kto zbudował oko, czyż nie obaczy. [10] »Kto karci narody czyżby nie karał. On który uczy człowieka wiedzy, [11] »Bóg zna zamysły ludzkie, że są marne. [12] »Szczęsny mąż, którego karcisz Boże, a w zakonie Twoim nauczasz go. [13] »By dać mu otuchę w dni niedoli, póki wykopanym nie będzie dla niegodziwego grób. [14] »Bo nie zaniecha Bóg ludu Swojego, a dziedzictwa Swego nie opuści. [15] »Bo do sprawiedliwości wróci sąd, a za nim wszyscy prawego serca. [16] »Któż stawał przy mnie przeciw niegodziwym, któż występował dla mnie przeciw złoczyńcom? [17] »Gdyby nie był Bóg pomocą moją, oniemal nie legła by w grobie dusza moja. [18] »Gdym mniemał: już chwieje się noga moja, łaska Twoja Boże wsparła mnie. [19] »Gdy ścierają się myśli we wnętrzu mojém, pocieszenia Twoje rozweselają duszę moję. [20] »Czyż sprzymierzył się z Tobą tron bezprawia, sprawca krzywdy miasto prawa. [21] »Skupiają się przeciw duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają. [22] »Ale będzie Bóg mi twierdzą, a Pan mój opoką obrony mojéj. [23] »I zwróci przeciw nim samym niecność ich, a we własnej złości ich wygubi, wygubi ich Bóg, Pan nasz. 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).