Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 95
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pójdźcie, zaśpiewajmy Bogu, wysławiajmy opokę pomocy naszéj. [2] »Przywitajmy oblicze Jego dziękczynieniem, pieśniami zanućmy Mu. [3] »Bo Panem wielkim Bóg, i królem wielkim nad wszystkie bóztwa. [4] »W którego ręku głębie ziemi, a szczyty gór Jego są. [5] »Którego jest morze, bo On je stworzył, i ląd, który ręce Jego ukształtowały. [6] »Pójdźmy, ukorzmy się i pokłońmy, klęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. [7] »Bo On Pan nasz, a my lud któremu pasterzy, i trzoda ręki Jego, od dzisiaj jeżeli głosu Jego usłuchacie. [8] »Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dzień Masa na puszczy. [9] »Kiedy kusili Mnie ojcowie wasi, doświadczali, choć widzieli dzieło Moje. [10] »Czterdzieści lat przykrzyłem Sobie to pokolenie, i wyrzekłem: lud to obłąkanego serca, i nie poznali oni dróg Moich. [11] »Tak że przysiągłem w gniewie Moim, że nie wnijdą do siedziby Mojéj. 
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).