Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 96
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaśpiewajcie Bogu pieśń nową; śpiewaj Bogu cała ziemio. [2] »Śpiewajcie Bogu, wysławiajcie imię Jego; zwiastujcie z dnia na dzień pomoc Jego. [3] »Opowiadajcie między narodami chwałę Jego, między wszystkiemi ludami cuda Jego. [4] »Bo wielkim Bóg i sławionym wielce; wspaniały On ponad wszystkie bóztwa. [5] »Bo wszystkie bóztwa pogan bałwany; a Bóg niebiosa stworzył. [6] »Chwała i urok przed obliczem Jego; potęga i wspaniałość w świątyni Jego. [7] »Nieście Bogu rodziny ludów; nieście Bogu cześć i sławę. [8] »Nieście Bogu cześć imienia Jego; składajcie dary i wstępujcie do przedsionków Jego. [9] »Ukorzcie się przed Bogiem w nastroju uroczystym; zadrżyj przed Nim cała ziemio. [10] »Głoście między narodami: Bóg króluje i utwierdzony świat, nie zachwieje się; sądzić będzie ludy w sprawiedliwości. [11] »Niech się weselą niebiosa, niech się raduje ziemia; niech zahuczy morze i co je zapełnia. [12] »Niech cieszy się pole i wszystko co na niém; zarazem rozradują się wszystkie drzewa leśne, [13] »Przed Bogiem; bo idzie, bo idzie by sądzić ziemię; sądzić ma świat w sprawiedliwości, a ludy prawdą Swoją. 
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).