Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 97
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bóg króluje, niech cieszy się ziemia; niech się radują wyspy niezliczone. [2] »Obłoki i mgły w około Niego; sprawiedliwość i prawo podstawą tronu Jego. [3] »Ogień przed Nim kroczył, i palił w około wrogi Jego. [4] »Oświecały błyskawice Jego świat; widziała to i zadrżała ziemia. [5] »Góry jak wosk stopniały, przed Bogiem, przed Panem całéj ziemi. [6] »Głosiły niebiosa sprawiedliwość Jego, i widziały wszystkie ludy chwałę Jego. [7] »Zawstydzeni czciciele posągów, wielbiciele bożyszcz; korzą się przed Nim wszystkie bóztwa. [8] »Słyszy to i cieszy się Cyon, i radują się córy Jehudy wyroków Twoich Boże. [9] »Boś Ty Boże, Najwyższy na całéj ziemi, wielceś wyniesiony nad wszystkie bogi. [10] »Miłujący Boga, nienawidźcie zła; Ten który czuwa nad życiem cnotliwych Swoich, z rąk niegodziwców ocali ich. [11] »Światło wschodzi dla sprawiedliwego, a dla prawych sercem radość. [12] »Cieszcie się sprawiedliwi w Bogu, i hołdujcie wspomnieniu świętości Jego. 
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).