Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 98
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń. Zaśpiewajcie Bogu pieśń nową, gdyż cudów dokonał; wsparła go prawica Jego i ramię Jego święte. [2] »Oznajmił Bóg pomoc Swą; w oczach narodów odsłonił sprawiedliwość Swoję. [3] »Wspomniał łaskę i niezawodność Swą dla domu Izraela; ujrzały wszystkie krańce ziemi pomoc Pana naszego. [4] »Wznieście okrzyki Bogu cała ziemio, wybuchnijcie, radujcie się, śpiewajcie. [5] »Śpiewajcie Bogu na cytrze, na cytrze i głosem pieśni. [6] »Na trąbach i głosem surmy, wykrzykujcie przed królem, Bogiem. [7] »Niech zahuczy morze i co je zapełnia, świat i mieszkańcy jego. [8] »Rzeki niech przyklasną dłonią, i pospołu góry zawtórują, [9] »Przed Bogiem; albowiem idzie by sądzić ziemię. Sądzić ma świat w sprawiedliwości, a ludy słusznością. 
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).