Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  2 Księga Mojżeszowa 10 2 Księga Mojżeszowa 11 2 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Jeszcze jednę klęskę sprowadzę na Faraona i na Micraim; potém uwolni was ztąd; gdy zaś uwolni, to zupełnie wypędzi was ztąd. [2] »Pomówże w uszy ludu aby wyprosili - każdy u bliźniego swego i każda u przyjaciółki swojej - naczyń srebrnych i naczyń złotych." [3] »I użyczył Wiekuisty łaski ludowi w oczach Micrejczyków; a był także mąż ów Mojżesz wielkim bardzo w ziemi Micraim w oczach sług Faraona i w oczach ludu... [4] »I rzekł Mojżesz: "Tak rzecze Wiekuisty: około północy Ja wystąpię w pośród Micraimu. [5] »A umrze wszelki pierworodny w ziemi Micraim, od pierworodnego Faraona, który miał zasiadać na tronie jego, aż do pierworodnego niewolnicy, który przy żarnach jest, i wszelkie pierworodne z bydła. [6] »A będzie krzyk wielki po całej ziemi Micraim, jakiego nie było i jakiego nie będzie więcej. [7] »Ale na wszystkich synów Israela nie zaostrzy pies języka swojego, ani na człowieka, ani na bydlę, abyście poznali, jaki rozdział czyni Wiekuisty między Micrejczykami, i między Israelem. [8] »I przyjdą wszyscy ci słudzy twoi do mnie, i pokłonią mi się mówiąc: "Wyjdź ty i cały lud, który idzie za tobą, a potém wyjdę!" I wyszedł od Faraona z płonącym gniewem. [9] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: «Nie usłucha was Faraon, aby pomnożyły się cuda Moje na ziemi Micraim.» [10] »A Mojżesz i Ahron spełnili wszystkie te cuda przed Faraonem; ale ukrnąbrnił Wiekuisty serce Faraona i nie uwolnił synów Israela z ziemi swojej. 
«  2 Księga Mojżeszowa 10 2 Księga Mojżeszowa 11 2 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).