Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  2 Księga Mojżeszowa 16 2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyruszył cały zbór synów Israela, z pustyni Syn w pochody swoje, podług rozkazu Wiekuistego, i rozłożyli się obozem w Refidim; a nie było wody do picia dla ludu. [2] »I swarzył się lud z Mojżeszem i rzekli: "Dajcie nam wody, abyśmy pili!" I rzekł do nich Mojżesz: "Czemu swarzycie się ze mną? Czemu doświadczacie Wiekuistego?" [3] »Ale lud pragnął tam wody, i szemrał lud przeciw Mojżeszowi i rzekł: "Pocóżeś wywiódł nas z Micraim, aby zamorzyć nas i dzieci nasze i dobytek nasz pragnieniem?" [4] »I zawołał Mojżesz do Wiekuistego, i rzekł: "Cóż mam czynić ludowi temu? Już niedługo, a ukamionują mnie." [5] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: Przejdź przed ludem, a zabierz ze sobą kilku ze starszych Israela; a laskę twą, którąś uderzył w rzekę, weźmiesz w rękę twoję, i pójdziesz. [6] »Oto stanę przed tobą tam, na skale, na Chorebie; i uderzysz w skałę, a wyjdzie z niej woda, i będzie pił lud." I uczynił tak Mojżesz w oczach starszych Israela. [7] »I nazwał miano miejsca tego: Massa i Meriba, dla swaru synów Israela, i za to, że doświadczali Wiekuistego, mówiąc: "Jestże Wiekuisty w pośród nas, czy nie?" [8] »Tedy przyciągnął Amalek i walczył z Israelem w Refidim. [9] »I rzekł Mojżesz do Jehoszuego: "Wybierz nam mężów i wyjdź, walcz z Amalekiem. Jutro ja stanę na szczycie pagórka, a berło Boże w ręku moim." [10] »I uczynił Jehoszua, jak mu rozkazał Mojżesz o walce z Amalekiem; a Mojżesz, Ahron i Chur - wstąpili na szczyt pagórka. [11] »I stało się, że gdy podnosił Mojżesz rękę swoję, przemagał Israel, a gdy opuszczał rękę swoję, przemagał Amalek. [12] »Ale ręce Mojżesza ociężały; wzięli tedy kamień i podłożyli podeń, i usiadł na nim; Ahron zaś i Chur podpierali ręce jego, jeden z jednej, drugi z drugiej strony, i tak dotrwały ręce jego aż do zachodu słońca. [13] »I poraził Jehoszua Amaleka i lud jego ostrzem miecza. [14] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Wpisz to dla pamięci w księgę, a wraź to w uszy Jehoszuego, że zgładzić zgładzę pamięć Amaleka z pod nieba!" [15] »I zbudował Mojżesz ołtarz i nadał mu miano: "Wiekuisty - chorągwią moją." [16] »I rzekł: "Bo ręka (wzniesiona) ku tronowi Jah: wojna Wiekuistemu z Amalekiem od pokolenia do pokolenia!" 
«  2 Księga Mojżeszowa 16 2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).