Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W nowiu miesiąca trzeciego po wyjściu synów Israela z ziemi Micraim, w tenże sam dzień przybyli na puszczę Synai. [2] »Wyruszyli byli z Refidim i przybyli na puszczę Synai i rozłożyli się obozem na puszczy; i obozował tam Israel naprzeciw góry. [3] »A Mojżesz wstąpił do Boga, i zawołał doń Wiekuisty z góry mówiąc: "Tak powiesz domowi Jakóba, i oznajmisz synom Israela: [4] »Wyście widzieli, com uczynił Micrejczykom, i jakem uniósł was na skrzydłach orlich, a przywiódł was do Siebie. [5] »A teraz - jeżeli usłuchacie głosu Mojego, i przestrzegać będziecie przymierza Mojego, tedy staniecie się skarbcem Moim z pomiędzy wszystkich ludów; bo Moja cała ziemia. [6] »A wy będziecie mi państwem kapłanów i narodem świętym. Te są słowa, które powiesz synom Israela!" [7] »I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystkie te słowa, które polecił mu Wiekuisty. [8] »I odpowiedział cały lud razem, mówiąc: Wszystko, co rzekł Wiekuisty uczynim!" I powtórzył Mojżesz słowa ludu Wiekuistemu. [9] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby słyszał lud, gdy będę mówił z tobą, a także zawierzył tobie na zawsze!" I doniósł Mojżesz słowa ludu Wiekuistemu. [10] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Idź do ludu, a przygotuj ich dziś i jutro, i niech wypiorą szaty swoje. [11] »Aby byli gotowi na dzień trzeci; gdyż dnia trzeciego zstąpi Wiekuisty, przed oczyma całego ludu, na górę Synai. [12] »I odgraniczysz lud w około i powiesz: strzeżcie się wstępować na górę, albo dotykać się stoku jej; ktoby dotknął się góry, stracony będzie. [13] »Niechaj nie tknie się jej ręka, bo zostanie ukamionowanym lub zastrzelonym; bądź to bydlę, bądź człowiek, żywym nie zostanie gdy ozwie się przeciągły głos rogu a chciał wnijść na górę. [14] »I zstąpił Mojżesz z góry do ludu, i przygotował lud; i wyprali szaty swoje. [15] »I rzekł do ludu: "Bądźcie gotowi na trzeci dzień; nie przystępujcie do kobiety." [16] »I stało się dnia trzeciego, z nastaniem poranku, że były gromy i błyskawice, i obłok gęsty nad górą, i głos trąby potężny bardzo; a zadrżał wszystek lud, który był w obozie. [17] »I wyprowadził Mojżesz lud naprzeciw Boga z obozu; a uszykowali się u stóp góry. [18] »A góra Synai dymiła się cała, przeto iż zstąpił na nią Wiekuisty w ogniu; i wznosił się dym z niej jakoby dym z topielni, i trzęsła się cała góra bardzo. [19] »A głos trąby wzmagał się coraz silniej; Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu gromem. [20] »I zstąpił Wiekuisty na górę Synai, na szczyt góry; i zawezwał Wiekuisty Mojżesza na szczyt góry, i wstąpił Mojżesz. [21] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Znijdź, przestrzeż lud, aby się nie porywał do Wiekuistego, aby widzieć, bo padłoby zeń mnóstwo. [22] »A także kapłani, którzy przystępują do Wiekuistego, niech się przygotują, aby nie poraził ich Wiekuisty." [23] »I rzekł Mojżesz do Wiekuistego: "Nie może lud wstąpić na górę Synai, gdyż Ty przestrzegłeś nas mówiąc: odgranicz górę, a poświęć ją." [24] »I rzekł doń Wiekuisty: "Idź, znijdź, a wstąpisz potém - ty i Ahron z tobą; a kapłani i lud - żeby się nie porywali by wstąpić do Wiekuistego, aby nie poraził ich!" [25] »I zeszedł Mojżesz do ludu i powiedział im to. 
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).