Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2 2 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I poszedł był pewien mąż z domu Lewi i pojął córkę Lewiego. [2] »I poczęła owa niewiasta i urodziła syna; a widząc jak był pięknym, ukrywała go przez trzy miesiące. [3] »Ale nie mogła go dłużej ukrywać, i wzięła dlań czółenko z trzciny, i wylepiła je asfaltem i smołą, a włożywszy w nie dziecię, postawiła w sitowiu nad brzegiem rzeki. [4] »Stanęła zaś siostra jego opodal, aby wiedzieć co się stanie z nim. [5] »I zeszła córka Faraona, aby się kąpać, ku rzece, a służebne jej przechadzały się nad brzegiem rzeki. I spostrzegła czółenko wśród sitowia, i posłała służebnicę swą, a ta wzięła je. [6] »I otworzyła, i obaczyła dziecię, a oto był to chłopiec płaczący! I ulitowała się nad nim; lecz rzekła: "Z dzieci Ibrejskich jest ten!" [7] »I rzekła siostra jego do córki Faraona: "Mamże pójść i zawołać ci kobietę, karmiącą z Ibrejek, aby karmiła ci to dziecię?" [8] »I rzekła do niej córka Faraona: "Idź." I poszła dziewczynka, i zawołała matkę dziecięcia. [9] »I rzekła do niej córka Faraona: "Zabierz oto to dziecię, i wykarm mi je, a ja dam ci wynagrodzenie twoje." I zabrała kobieta dziecię, i karmiła je. [10] »I wyrosło dziecię, i przywiodła je do córki Faraona i stał się jej synem, i nazwała imię jego Mosze, mówiąc: "Bo z wody wydobyłam go." [11] »I stało się za onych dni, gdy urósł Mojżesz, że wyszedł do braci swoich i widział ciężkie roboty ich; i widział Micrejczyka, bijącego jednego z Ibrejczyków, braci jego. [12] »I obejrzał się tu i tam, a widząc, że niema nikogo, zabił Micrejczyka i zagrzebał go w piasku. [13] »I wyszedł dnia drugiego, a oto dwaj Ibrejczycy kłócili się. I rzekł do krzywdziciela: "Czemu bijesz bliźniego swego?" [14] »I rzekł: "Któż ustanowił cię przełożonym i sędzią nad nami? Alboż zabić mnie myślisz, jakoś zabił Micrejczyka?" I uląkł się Mojżesz, i rzekł: "Tak tedy wyjawiła się ta sprawa!" [15] »I usłyszał Faraon o sprawie tej, i zamierzał uśmiercić Mojżesza; i uszedł Mojżesz przed Faraonem i zatrzymał się w ziemi Midjan; i bywało siadał przy studni. [16] »A kapłan Midjanu miał siedm córek. I przyszły one i naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić trzodę ojca swojego. [17] »Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy powstał Mojżesz i obronił je, i napoił trzodę ich. [18] »A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, rzekł: "Czemuście tak prędko wróciły dzisiaj?" [19] »I odpowiedziały: "Jakiś Micrejczyk oswobodził nas z ręki pasterzy, i téż naczerpał nam i napoił trzodę." [20] »I rzekł on do córek swoich: "A gdzież jest? Czemuście opuściły tego człowieka? Zawołajcie go, aby się posilił chlebem." [21] »I postanowił Mojżesz pozostać u tego człowieka i dał on córkę swą, Cypporę, Mojżeszowi. [22] »I urodziła syna; i nazwał imię jego: Gerszom, rzekł bowiem: "Przychodniem byłem w ziemi cudzej." [23] »I stało się w przebiegu długich tych czasów, że umarł król Micraimu. I jęczeli synowie Israela z powodu roboty, i narzekali, i doszło wołanie ich do Boga z powodu roboty. [24] »I usłyszał Bóg jęk ich, i wspomniał Bóg na przymierze Swoje z Abrahamem, Ic'hakiem i Jakóbem. [25] »I spojrzał Bóg na synów Israela, i poznał Bóg... 
«  2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2 2 Księga Mojżeszowa 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).