Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A do Mojżesza rzekł: Podejdź ku Wiekuistemu, ty i Ahron, Nadab i Abihu, i siedmdziesięciu ze starszyzny Israela; a wy ukłonicie się zdala. [2] »I przystąpi Mojżesz sam do Wiekuistego, oni zaś niech się nie zbliżą; lud téż niech nie wejdzie z nim." [3] »I przyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi wszystkie słowa Wiekuistego i wszystkie prawa; i odpowiedział cały lud jednogłośnie, mówiąc: "Wszystkie słowa, które wyrzekł Wiekuisty spełnim!" [4] »I spisał Mojżesz wszystkie słowa Wiekuistego, i wstał rano, i wystawił ofiarnicę u stóp góry i dwanaście słupów, stosownie do dwunastu pokoleń Israelskich. [5] »I posłał młodzieńców z synów Israela i ofiarowali całopalenia i zarzynali ofiary opłatne Wiekuistemu, - woły. [6] »I wziąwszy Mojżesz połowę krwi, wlał w czasze, a drugą połową krwi pokropił ofiarnicę. [7] »I wziął księgę przymierza i przeczytał przed uszy ludu; i rzekli: "Wszystko co powiedział Wiekuisty spełnimy i usłuchamy." [8] »I wziąwszy Mojżesz krew, pokropił lud, i rzekł: "Oto krew przymierza, które zawarł Wiekuisty z wami, co do wszystkich tych słów." [9] »I wstąpił Mojżesz i Ahron, Nadab i Abihu, i siedmdziesięciu ze starszyzny Israela. [10] »I widzieli Boga Israela, mianowicie pod stopami Jego jakoby wyrób z najjaśniejszego szafiru, a jako samo niebo w czystości. [11] »A na wybrańców syna Israela nie wyciągnął ręki Swojej. I oglądali oni Boga, i - jedli i pili. [12] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Podejdź ku Mnie na górę, i zostań tam; a dam ci tablice kamienne z nauką i przykazaniami, które napisałem, aby nauczać ich." [13] »I powstał Mojżesz i Jehoszua, sługa jego, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. [14] »A do starszych rzekł: "Oczekujcie nas tu, póki nie powrócim do was; a oto Aharon i Chur z wami: Ktoby miał sprawę niech uda się do nich." [15] »I wstąpił Mojżesz na górę, i zakrył obłok górę. [16] »I przebywał majestat Wiekuistego na górze Synai, a okrywał ją obłok przez sześć dni; i wezwał On Mojżesza dnia siódmego zpośród obłoku. [17] »A widok majestatu Wiekuistego, jakoby ogień pożerający na szczycie góry, przed oczyma synów Israela. [18] »I wszedł Mojżesz w środek obłoku, i wstąpił na górę: i przebył Mojżesz na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy. 
«  2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).