Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ty zbliż ku sobie Ahrona, brata twojego, i synów jego z nim, z pośród synów Israela, aby Mi go przysposobić na kapłana: Ahrona, Nadaba i Abihu, Elazara i Ithamara, synów Ahrona. [2] »A sprawisz szaty święte Ahronowi, bratu twemu, na cześć i na ozdobę. [3] »Ty téż rozmówisz się z wszystkimi mądrymi sercem, których napełniłem duchem mądrości, - aby zrobili szaty Ahronowi, aby go poświęcić, aby Mi go przysposobić na kapłana. [4] »A oto szaty, które zrobić mają: Napierśnik, i naramiennik, i płaszcz, i szata spodnia przetykana, zawój i pas. I zrobią szaty te święte Ahronowi, bratu twojemu, i synom jego, aby Mi go przysposobić na kapłana. [5] »I niechaj wezmą oni złota i błękitu, i purpury i karmazynu, i bisioru. [6] »I zrobią naramiennik ze złota, z błękitu, i purpury, i karmazynu, i z bisioru kręconego, robotą wymyślną. [7] »Dwa przyramki, złączone mieć będzie na dwu końcach swoich, aby się tak zawięzywał. [8] »A pas do przepasania go, będący na nim, jednakiej z nim roboty, przedłużeniem jego będzie, ze złota, błękitu i purpury, karmazynu, i z bisioru kręconego. [9] »I weźmiesz dwa kamienie onyksu, i wyryjesz na nich imiona synów Israela. [10] »Sześć z imion ich na kamieniu jednym, a imiona sześciu pozostałych na kamieniu drugim, podług urodzenia ich. [11] »Robotą rytowników na kamieniu, rzeźbą pieczętarską, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Israela; obwiedzione plecionkami złotemi uczynisz je. [12] »I wprawisz dwa te kamienie na przyramkach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela: i nosić będzie Ahron imiona ich przed obliczem Wiekuistego na obu ramionach swoich, dla pamięci. [13] »Zrobisz téż plecionki złote. [14] »I dwa łańcuszki z czystego złota; kręconemi uczynisz je, robotą plecioną, i przytwierdzisz łańcuszki te sznurkowate do plecionek. [15] »I zrobisz napierśnik wyroczny; robotą wymyślną, podług roboty naramiennika, zrobisz go: ze złota, błękitu, purpury i karmazynu, i bisioru kręconego zrobisz go. [16] »Czworograniastym będzie, podwójnym, na piędź długość jego i na piędź szerokość jego. [17] »I nasadzisz weń wstawki z kamieni, cztery rzędy kamieni; rzędem: rubin, topaz, i szmaragd, - rząd jeden. [18] »A rząd drugi - karbunkuł, szafir i beryl. [19] »A rząd trzeci - opal, agat i ametyst. [20] »A rząd czwarty - chryzolit, onyks i jaspis; osadzone w złocie będą w oprawach swoich. [21] »A kamieni tych ma być, podług imion synów Israela, dwanaście, podług imion ich; rzeźbą pieczętarską każdy z imieniem swojém, niechaj będzie dla dwunastu pokoleń. [22] »I zrobisz dla napierśnika łańcuszki graniaste, roboty plecionej, ze złota czystego. [23] »Zrobisz téż do napierśnika dwa pierścienie złote, i przytwierdzisz dwa te pierścienie do dwóch końców napierśnika. [24] »I włożysz dwie owe plecionki złote we dwa pierścienie, u końców napierśnika. [25] »A dwa końce dwóch plecionek przytwierdzisz do dwóch opraw, te zaś przytwierdzisz na dwóch przyramkach naramiennika, z przedniej strony jego. [26] »Zrobisz téż dwa pierścienie złote, i przyprawisz je do dwóch końców napierśnika, na skraju jego, znajdującego się ze strony naramiennika, na wewnątrz. [27] »I zrobisz jeszcze dwa pierścienie złote, i przyprawisz je do dwóch przyramek naramiennika, u spodu, z przedniej strony jego, u spojenia jego, nad pasem naramiennika. [28] »I przywiążą napierśnik pierścieniami jego do pierścieni naramiennika sznurkiem błękitnym, aby został na pasie naramiennika, a nie usuwał się napierśnik od naramiennika. [29] »I będzie nosił Ahron imiona synów Israela na napierśniku wyrocznym, na sercu swojém, gdy będzie wchodził do świątyni, na pamiątkę przed Wiekuistym, ustawiczną. [30] »I złożysz na napierśniku wyrocznym Urim i Thummim, i będą na sercu Ahrona, gdy będzie wchodził przed oblicze Wiekuistego; i tak nosić będzie Ahron sąd synów Israela na sercu swojém przed obliczem Wiekuistego ustawicznie. [31] »I zrobisz płaszcz pod naramiennik, cały z błękitu. [32] »A będzie otwór dla głowy w środku jego; obwódka téż będzie u otworu jego w około, wyrobu tkackiego, - jak u otworu pancerza będzie u niego, aby się nie rozdzierał. [33] »I zrobisz na krajach jego granatowe jabłuszka z błękitu, purpury i karmazynu, - na krajach jego w około; a dzwonki złote między niemi, w około. [34] »Dzwonek złoty i granatowe jabłuszko, po krajach płaszcza, w około. [35] »A będzie to miał na sobie Ahron podczas służby, aby słyszany był dźwięk od niego, gdy będzie wchodził do świątyni przed oblicze Wiekuistego, i gdy będzie wychodził, aby nie umarł. [36] »I zrobisz téż diadem ze złota szczerego, a wyryjesz na nim rzeźbą pieczętarską: "Święte Wiekuistemu." [37] »I przytwierdzisz go na sznurku błękitnym tak, aby był na zawoju; po przedniej stronie zawoju umieszczony będzie. [38] »A będzie na czole Ahrona i poniesie na sobie Ahron uchybienia za świętości, które poświęcać będą synowie Israela przy wszystkich darach swych świętych. I będzie na czole jego nieustannie dla zjednania im łaski u Wiekuistego. [39] »I utkasz spodnią szatę z bisioru; także zrobisz zawój z bisioru, a pas zrobisz robotą wzorzystą. [40] »I dla synów téż Ahrona sprawisz szaty spodnie, i zrobisz dla nich pasy, i mitry sprawisz im, na cześć i na ozdobę. [41] »A ubierzesz w nie Ahrona, brata twego, i synów jego przy nim, i namaścisz ich, i upełnomocnisz ręce ich, i poświęcisz ich, aby Mi piastowali kapłaństwo. [42] »I sprawisz im spodnie lniane dla zakrycia nagości ciała; od bioder aż do goleni będą. [43] »A będą na Ahronie i na synach jego, gdy będą wchodzili do przybytku zboru, albo przystępowali do ofiarnicy dla służby w świątyni, - aby nie ściągnęli na siebie grzechu a nie pomarli. Ustawa to wieczna dla niego i dla potomków jego po nim. 
«  2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).