Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wystawisz ołtarz do kadzenia kadzidła; z drzewa akacyowego wystawisz go. [2] »Łokieć długość jego, a łokieć szerokość jego; czworograniastym będzie, - dwa zaś łokcie wysokość jego; z niego wychodzić będą narożniki jego. [3] »I obłożysz go złotem czystém, powierzchnię jego, i ściany jego w około, i narożniki jego; i zrobisz do niego wieniec złoty na około. [4] »Dwa téż pierścienie złote zrobisz poniżej wieńca jego, po obu bokach jego zrobisz je, przy obu kantach jego, i będą to osady dla drążków, dla uniesienia go na nich. [5] »I zrobisz drążki te z drzewa akacyowego, i powleczesz je złotem. [6] »I umieścisz go przed zasłoną, co przed arką świadectwa, - naprzeciw wieka, co na arce świadectwa, - gdzie stawiać się będę tobie. [7] »I będzie kadził na nim Ahron kadzidłem z wonności; każdego rana, gdy będzie oczyszczał lampy, kadzić niém będzie. [8] »Także gdy zapali Ahron lampy nad wieczorem, będzie kadził niém. Kadzidło ustawiczne to przed Wiekuistym, w pokoleniach waszych. [9] »Nie wniesiecie nań kadzidła postronnego, ani całopalenia, ani obiaty; a zalewki nie wylewajcie nań. [10] »I dopełni Ahron oczyszczenia narożników jego raz do roku; z krwi ofiary zagrzesznej, oczyszczającej, dopełniać będzie raz do roku oczyszczenia jego w pokoleniach waszych: świętym świętości on Wiekuistemu. [11] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [12] »"Gdy zbierzesz poczet synów Israela wedle spisowych ich, niechaj da wtedy każdy okup duszy swojej Wiekuistemu przy spisie ich, aby nie było w pośród nich klęski, przy spisie ich. [13] »Oto co dać ma każdy przechodzący ku spisowym, - pół szekla według szekla świętego; po dwadzieścia ger szekel; pół tego szekla, jako dań Wiekuistemu. [14] »Każdy przechodzący ku spisowym, od dwudziestu lat i wyżej, niechaj da dań tę Wiekuistemu. [15] »Bogaty niechaj nie dołoży, a ubogi - nie ujmie od półszekla, składając tę dań Wiekuistemu, dla odpuszczenia duszom waszym. [16] »I wziąwszy srebro odpuszczenia od synów Israela obrócisz je na służbę przybytku zboru; i będzie to synom Israela na pamiątkę przed Wiekuistym, dla odpuszczenia duszom waszym." [17] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [18] »"Zrobisz téż miednicę miedzianą i podnóże jej miedziane do umywania, i umieścisz ją między przybytkiem zboru i między ofiarnicą, i nalejesz w nią wody. [19] »I umywać będą Ahron i synowie jego z niej ręce swoje i nogi swoje. [20] »Gdy przyjdą do przybytku zboru obmyją się wodą, aby nie umarli, albo gdy przystąpią do ofiarnicy dla służby, dla puszczenia z dymem ogniowej ofiary Wiekuistemu: [21] »Niechaj wtedy umyją ręce swoje i nogi swoje, aby nie umarli. I będzie to im ustawą wieczną, jemu i potomstwu jego, w pokoleniach ich." [22] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [23] »"Ty téż weźmiesz sobie korzeni najprzedniejszych: myrry samościekłej - pięćset (szekli), a cynamonu wonnego - połowę tego, dwieście pięćdziesiąt, i trzciny wonnej - dwieście pięćdziesiąt. [24] »I kassyi - pięćset, podług wagi świętej i oliwy z oliwników, hin. [25] »I przyrządzisz z tego olej do namaszczania świętego, maść zgotowaną sposobem mieszających pachnidła: olejem do namaszczania świętego będzie. [26] »I namaścisz nim przybytek zboru i arkę świadectwa. [27] »I stół, i wszystkie naczynia jego, i świecznik, i wszystkie przyrządy jego; i ołtarz kadzenia, [28] »I ołtarz całopaleń i wszystkie naczynia jego, i miednicę i podnóże jej: [29] »I poświęcisz je, a staną się świętem świętości; cokolwiek dotknie się ich, uświęconém będzie, [30] »Ahrona téż i synów jego namaścisz i poświęcisz ich, aby piastowali Mi kapłaństwo. [31] »A synom Israela powiesz tak: Olejem namaszczania świętego niechaj będzie to dla Mnie, w pokoleniach waszych. [32] »Na ciało innych ludzi nie ma być wylewanym, i według składu jego nie zrobicie podobnego mu; świętym on, - świętym ma zostać dla was. [33] »Ktokolwiek zmięsza podobny mu, i kto namaści nim postronnego, wytraconym będzie z ludu swojego." [34] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Weźmiesz sobie proszków wonnych, balsamu i morskiego goździeńca, i galbanu, w proszkach, i kadzidło czyste; z każdego równa ilość niechaj będzie. [35] »I zgotujesz z tego kadzidło mieszane sposobem mieszających pachnidła, utarte, czyste: dla świętości. [36] »A utłuczesz część miałko, i położysz ją przed arką świadectwa, w przybytku zboru, tam gdzie stawiać się będę tobie: świętem świętości niechaj będzie to dla was. [37] »A kadzidło, które zrobisz, - wedle składu jego nie zrobicie dla siebie: świętem ci to będzie dla Wiekuistego. [38] »Ktobykolwiek zrobił podobne, aby orzeźwiać się niém, wytracony będzie z ludu swego. 
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).