Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I tak zrobią Becalel i Oholiab, i każdy mąż umiejętnego umysłu, któremu dał Wiekuisty mądrość i rozum, aby umieli wykonać każdą robotę, potrzebną dla świątyni, - wszystko jak rozkazał Wiekuisty". [2] »I wezwał Mojżesz Becalela i Oholiaba, i każdego umiejętnego umysłu, któremu dał Wiekuisty mądrość w serce jego, każdego, którego uniosło serce, by przystąpił do roboty, - aby wykonali ją. [3] »I wzięli od Mojżesza wszystkie dary, które byli przynieśli synowie Israela do wykończenia dzieła świętego, - aby je wykonać. Ci zaś przynosili mu dalej dary, każdego rana. [4] »I zeszli się wszyscy umiejętni wykonawcy wszelakiej roboty świątyni, każdy od dzieła swojego, którém się zajmował, -  [5] »I oświadczyli Mojżeszowi, i rzekli: "Więcej lud przynosi, niż potrzeba do dzieła, które rozkazał Wiekuisty wykonać". [6] »Rozkazał tedy Mojżesz - i ogłoszono w obozie tak: "Ani mężczyzna, ani kobieta niechaj już nie robią nic na daninę świętą!" I przestał lud przynosić. [7] »A zapasu był dostatek dla całego dzieła, by je wykończyć, i jeszcze zbywało. [8] »I zrobili wszyscy umiejętni umysłem z pośród wykonawców robót: przybytek z dziesięciu opon, z bisioru kręconego i z błękitu, i purpury i karmazynu; w cheruby, robotą wymyślną wykonano je. [9] »Długość opony każdej - dwadzieścia ośm łokci, a szerokość - cztery łokcie dla opony każdej: miara jedna dla wszystkich opon. [10] »I spiął pięć opon jednę z drugą; a pięć drugich opon spiął jednę z drugą. [11] »I zrobił pętlice błękitne na kraju jednej opony, przy krańcu spojenia; i tak zrobił na kraju opony ostatniej przy spojeniu drugiém. [12] »Pięćdziesiąt pętlic zrobił u opony jednej, a pięćdziesiąt pętlic zrobił na krańcu opony, która w spojeniu drugiém; przeciwległe były pętlice jedna drugiej. [13] »I zrobił pięćdziesiąt zapinek złotych, i spiął opony jednę z drugą zapinkami, - i był przybytek całością. [14] »I zrobił téż opony z wełny koziej, jako namiot nad przybytkiem; jedenaście opon zrobił takich. [15] »Długość opony każdej - trzydzieści łokci, a szerokość - cztery łokcie dla opony każdej: miara jedna dla jedenastu opon. [16] »I wziął pięć opon osobno, a sześć opon osobno. [17] »I zrobił pięćdziesiąt pętlic po kraju opony krańcowej w spojeniu, a pięćdziesiąt pętlic zrobił po kraju opony spojenia drugiego. [18] »I zrobił téż zapinek miedzianych pięćdziesiąt, by spoić namiot, aby był całością. [19] »I zrobił pokrowiec na namiot ze skór baranich, czerwono barwionych, a przykrycie ze skór borsuczych na wierzch. [20] »I zrobił bale do przybytku z drzewa akacyowego, stojące. [21] »Dziesięć łokci - długość bala, a półtora łokcia - szerokość bala każdego. [22] »Po dwa czopy u każdego bala, osadzonych jeden naprzeciw drugiego: tak zrobił u wszystkich bali przybytku. [23] »I zrobił wszystkie bale do przybytku: dwadzieścia bali dla strony południowej, na prawo; [24] »I czterdzieści podsłupi srebrnych zrobił pod dwadzieścia tych bali: dwa podsłupia pod bal jeden, do dwóch czopów jego, i dwa podsłupia pod bal drugi, do dwóch czopów jego. [25] »Także na bok drugi przybytku, dla strony północnej, zrobił dwadzieścia bali, [26] »I czterdzieści podsłupi ich srebrnych: dwa podsłupia pod bal jeden, i dwa podsłupia pod bal drugi. [27] »A na tylną stronę przybytku, ku zachodowi, zrobił sześć bali. [28] »A dwa bale zrobił na węgły przybytku, przy tylnej ścianie. [29] »I były spojone u spodu i razem łączyły się z wierzchu w jednej obręczy: tak zrobił z obydwoma po obu węgłach. [30] »I tak było ośm bali, a podsłupi ich srebrnych, - szesnaście podsłupi: po dwa podsłupia pod bal każdy. [31] »I zrobił wrzeciądze z drzewa akacyowego: pięć - do bali strony przybytku jednej, [32] »A pięć wrzeciędzy - do bali strony przybytku drugiej; pięć téż wrzeciędzy do bali strony przybytku tylnej, ku zachodowi. [33] »I zrobił wrzeciądz środkowy tak, żeby przechodził przez środek bali, od końca do końca. [34] »Bale zaś obłożył złotem, a pierścienie ich zrobił ze złota, jako osady dla wrzeciędzy; obłożył téż i wrzeciądze złotem. [35] »Zrobił téż zasłonę z błękitu i purpury i karmazynu i bisioru kręconego, robotą wymyślną wykonał ją, w cheruby. [36] »I zrobił do niej cztery słupy akacyowe, i obłożył je złotem, haczyki téż ich były złote; i ulał do nich cztery podsłupia srebrne. [37] »Sporządził téż kotarę do wnijścia namiotu z błękitu i purpury i karmazynu i bisioru kręconego, wyrobu wzorzystego. [38] »I pięć słupów do niej z haczykami ich; i obłożył wierzchy ich i klamry ich złotem; a podsłupi ich było - pięć, miedzianych. 
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).