Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 37
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zrobił Becalel arkę z drzewa akacyowego, dwa i pół łokcia długość jej, półtora łokcia szerokość jej, a półtora łokcia wysokość jej. [2] »I powlókł ją złotem czystém z wewnątrz i z zewnątrz; i zrobił do niej wieniec złoty w około. [3] »Odlał téż dla niej cztery pierścienie złote do czterech węgłów jej: dwa pierścienie do boku jej jednego, i dwa pierścienie do boku jej drugiego. [4] »I zrobił drążki z drzewa akacyowego, i powlókł je złotem. [5] »I włożył drążki do pierścieni po bokach arki, dla unoszenia arki. [6] »I zrobił wieko ze złota szczerego: dwa i pół łokcia długość jego, a półtora łokcia - szerokość jego. [7] »I wykonał dwa cheruby złote, - kutej roboty wykonał je, - na obu brzegach wieka. [8] »Cheruba jednego - na brzegu z jednej strony, a cheruba drugiego - na brzegu z drugiej strony: z samego wieka wykonał cheruby po obu brzegach jego. [9] »A były to cheruby o rozpostartych w górę skrzydłach, porywające skrzydłami swemi wieko, a twarzami swojemi zwrócone jeden ku drugiemu; ku wieku były twarze cherubów. [10] »I sporządził stół z drzewa akacyowego, dwa łokcie długość jego, łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego. [11] »I powlókł go złotem czystém, i uczynił doń wieniec złoty, w około. [12] »Zrobił téż listwę na piędź szeroką, w około niego, i uczynił doń wieniec złoty, w około. [13] »I odlał doń cztery pierścienie złote, i utwierdził pierścienie, po czterech rogach, które u czterech nóg jego. [14] »Przy listwie były pierścienie, jako osady dla drążków, dla unoszenia stołu. [15] »I zrobił drążki te z drzewa akacyowego, i powlókł je złotem - dla unoszenia stołu. [16] »I zrobił naczynia przynależne do stołu: misy jego, i kadzielnice, i dzbanki, i czasze jego, któremi się nalewa, - ze złota szczerego. [17] »I zrobił świecznik ze złota szczerego; kutej roboty wykonał świecznik: słupiec jego, pręt, kielichy, gałki, i kwiaty jego - z niego wychodziły. [18] »A sześć ramion wychodziło z boków jego: trzy ramiona świecznika z jednego boku jego, a trzy ramiona świecznika z drugiego boku jego. [19] »Trzy kielichy kształtu kwiecia migdału na jedném ramieniu, z gałką i kwiatem, a trzy kielichy kształtu kwiecia migdału na drugiém ramieniu, z gałką i kwiatem: tak na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. [20] »A na samym świeczniku - cztery kielichy, kształtu kwiecia migdału, z gałkami i kwiatami jego. [21] »I gałka pod dwoma ramionami - z niego, i także gałka pod dwoma ramionami - z niego, i znowu gałka pod dwoma ramionami - z niego: u sześciu ramion, wychodzących ze świecznika. [22] »Gałki ich, i ramiona ich, z niego samego wychodziły; cały ukuty był z jednej bryły złota szczerego. [23] »I zrobił lamp do niego siedm, i szczypczyki jego, i popielniczki jego, ze złota szczerego. [24] »Z talentu złota szczerego wykonał go i wszystkie przybory jego. [25] »I wyrobił ołtarz do kadzenia z drzewa akacyowego; łokieć długość jego, a łokieć szerokość jego, - czworograniasty, - dwa zaś łokcie wysokość jego; z niego wychodziły narożniki jego. [26] »I obłożył go złotem szczerém, płytę jego, i ściany jego w około, i narożniki jego; i zrobił do niego wieniec złoty naokoło. [27] »Dwa téż pierścienie złote zrobił do niego, poniżej wieńca jego, po obu bokach jego, - po obu stronach jego, - jako osady dla drążków, dla unoszenia go na nich. [28] »I zrobił drążki te z drzewa akacyowego, i powlókł je złotem. [29] »Przyrządził téż olej do namaszczania świętego, i kadzidło z wonności, czyste, sposobem mieszających pachnidła. 
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).