Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 38
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyrobił ofiarnicę całopaleń z drzewa akacyowego, pięć łokci długości, a pięć łokci szerokości, czworograniastą, - pięć zaś łokci była wysokość jej. [2] »I poczynił narożniki na czterech węgłach jej, - z niej wychodziły narożniki jej, - i obłożył ją miedzią. [3] »Zrobił téż wszystkie naczynia ofiarnicy: garczki, i łopatki, i czasze, i widełki, i węglarki; wszystkie naczynia jej wyrobił z miedzi. [4] »Zrobił téż do ofiarnicy kratę, roboty siatkowej z miedzi, pod okoleniem jej u spodu do połowy jej. [5] »I odlał cztery pierścienie, na czterech węgłach siatki miedzianej, jako osady dla drążków. [6] »Drążki zaś zrobił z drzewa akacyowego, i obłożył je miedzią. [7] »I wprowadził drążki do pierścieni, po bokach ofiarnicy, dla unoszenia jej na nich; pustą z tarcic zrobił ją. [8] »Zrobił téż miednicę z miedzi, i podnóże jej z miedzi, ze zwierciadeł kobiet, położnic, które się zbierały u wejścia do przybytku zboru. [9] »I zrobił dworzec: po stronie południowej, na prawo, zapony dworca z bisioru kręconego, na sto łokci; [10] »Słupów téż do nich - dwadzieścia, i podsłupi do nich dwadzieścia, z miedzi; haczyki u słupów i klamry ich - ze srebra. [11] »A po stronie północnej zapony na sto łokci, słupów do nich - dwadzieścia, i podsłupi do nich - dwadzieścia, z miedzi; haczyki u słupów i klamry ich - ze srebra. [12] »A po stronie zachodniej: zapon na pięćdziesiąt łokci, słupów do nich - dziesięć, a podsłupi - dziesięć. [13] »A ze strony przedniej ku wschodowi, - pięćdziesiąt łokci. [14] »Zapony - piętnaście łokci dla skrzydła jednego, słupów ich - trzy, i podsłupi ich - trzy. [15] »I dla skrzydła drugiego, - po obu stronach wrót dworca - zapony piętnaście łokci, słupów ich - trzy, i podsłupi ich - trzy. [16] »Wszystkie zapony, na około dworca z bisioru kręconego. [17] »A podsłupia do słupów - z miedzi; haczyki słupów i klamry ich - ze srebra, i powłoka dla wierzchów ich - ze srebra; w ten sposób powiązane były srebrem wszystkie słupy dworca. [18] »A kotara dla wrót dworca wyrobu wzorzystego z błękitu, i purpury, i karmazynu, i bisioru kręconego, na dwadzieścia łokci długości, a wysokości przez szerokość na pięć łokci, odpowiednio do zapon dworca. [19] »A słupów do niej - cztery, a podsłupi do nich - cztery, z miedzi; haczyki ich - ze srebra, a powłoka wierzchów ich i klamry ich, ze srebra. [20] »A kołki wszystkie u przybytku i u dworca na około - z miedzi. [21] »Oto obliczenia dla przybytku, przybytku świadectwa, które obliczone zostały z polecenia Mojżesza: służba Lewitów była pod dozorem Ithamara, syna Ahrona, kapłana. [22] »A Becalel, syn Urego, syna Chura, z pokolenia Jehudy, wykonał wszystko, co przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [23] »A z nim był Oholiab, syn Achisamacha, z pokolenia Dan, rytownik i pomysłowiec i hafciarz na błękicie i na purpurze i na karmazynie i na bisiorze. [24] »Wszystkiego złota zapotrzebowanego do dzieła, na całą robotę świątyni: złota złożonego w dar było - dwadzieścia i dziewięć talentów i siedmset trzydzieści szeklów, podług szekla świętego. [25] »Srebra zaś od policzonych zboru sto talentów i tysiąc siedmset siedmdziesiąt pięć szeklów, podług szekla świętego. [26] »Beka - na głowę, czyli pół szekla, podług szekla świętego, od każdego przechodzącego mimo spisujących od dwudziestu lat i wyżej, od sześciukroć trzech tysięcy i pięciuset pięciudziesięciu. [27] »A służyły te sto talentów srebra do odlewania podsłupi świątyni i podsłupi zasłony; sto podsłupi ze stu talentów - po talencie na podsłupie. [28] »A z tysiąca siedmiuset siedmdziesięciu i pięciu szeklów zrobił haczyki do słupów, i powlókł wierzchy ich i połączył je klamrami. [29] »Miedzi zaś złożonej w darze było - siedmdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta szeklów. [30] »I zrobił z niej podsłupia u wnijścia do przybytku zboru, i ołtarz miedziany, i kratę miedzianą do niego, i wszystkie przybory ołtarza. [31] »I podsłupia dworca naokoło, - i podsłupia u wrót dworca, i wszystkie kołki przybytku, i wszystkie kołki dworca w około. 
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).