Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 39
«  2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A z błękitu i purpury i karmazynu zrobili szaty przetykane, do służby w świątyni; zrobili téż szaty święte dla Ahrona, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [2] »I zrobił naramiennik ze złota, błękitu, purpury, i karmazynu i bisioru kręconego. [3] »I wykuli blaszki złote, i pokrajali je w nici do przetykania wśród błękitu, i wśród purpury, i wśród karmazynu, i wśród bisioru, robotą wymyślną. [4] »Przyramki zrobili przy nim wiążące się; na dwóch końcach swoich się zawięzywał. [5] »A pas do przepasania go, będący na nim, przedłużeniem jego był, jednakiej z nim roboty, ze złota, błękitu, i purpury, i karmazynu, i bisioru kręconego - jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi. [6] »I przygotowali kamienie onyksu, obwiedzione oprawami złotemi, wyrzeźbione rzeźbą pieczętarską, podług imion synów Israela. [7] »I oprawił je na przyramkach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela - jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi. [8] »Zrobił téż napierśnik, robotą wymyślną, podług roboty naramiennika, - ze złota, błękitu, purpury i karmazynu, i bisioru kręconego. [9] »Czworograniastym był, - podwójnym zrobili napierśnik, na piędź długości i na piędź szerokości, - podwójny. [10] »I nasadzili weń cztery rzędy kamieni; rzędem: rubin, topaz i szmaragd, - rząd jeden. [11] »A rząd drugi: karbunkuł, szafir i beryl. [12] »A rząd trzeci: opal, agat i ametyst. [13] »A rząd czwarty: chryzolit, onyks i jaspis. Obwiedzione oprawami złotemi w osadach swoich. [14] »A kamieni tych podług imion synów Israela było: dwanaście było ich, podług imion ich, rzeźby pieczętarskiej, - każdy z imieniem swojém, dla dwunastu pokoleń. [15] »I zrobili dla napierśnika łańcuszki graniaste, roboty plecionej, ze złota szczerego. [16] »Zrobili téż dwie oprawy złote i dwa pierścienie złote, i przytwierdzili oba te pierścienie do obu końców napierśnika. [17] »I włożyli dwie owe plecionki złote we dwa pierścienie, w końcu napierśnika. [18] »A oba końce dwóch plecionek przytwierdzili do obu opraw, te zaś osadzili na dwóch przyramkach naramiennika z przedniej strony jego. [19] »I zrobiwszy jeszcze dwa pierścienie złote, przyprawili je do dwóch końców napierśnika, na skraju jego znajdującego się, ze strony naramiennika, na wewnątrz. [20] »I zrobili jeszcze dwa pierścienie złote i przyprawili je do dwóch przyramek naramiennika u spodu, z przedniej strony jego, u spojenia jego, nad pasem naramiennika. [21] »I przywiązali napierśnik, - od pierścieni jego do pierścieni naramiennika, sznurkiem błękitnym, aby został na pasie naramiennika, a nie usuwał się napierśnik od naramiennika, jako przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [22] »I zrobił płaszcz pod naramiennik roboty przetykanej, cały z błękitu. [23] »A otwór płaszcza, w środku jego, jak otwór pancerza; obszywka u otworu jego na około, aby się nie rozdzierał. [24] »I wyrobili na krajach płaszcza granatowe jabłuszka z błękitu, purpury i karmazynu kręconego. [25] »Zrobili téż dzwonki ze szczerego złota, i nawiesili dzwonki między jabłka granatowe, po krajach płaszcza w około, w pośród jabłek granatowych. [26] »Dzwonek i granatowe jabłuszko, dzwonek i granatowe jabłuszko po krajach płaszcza w około, dla odbywania służby, jako przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [27] »I zrobili szaty spodnie z bisioru, roboty przetykanej, dla Ahrona i dla synów jego. [28] »I zawój z bisioru, i zdobne mitry z bisioru, i spodnie lniane z bisioru kręconego. [29] »I pas z bisioru kręconego, i z błękitu, purpury i karmazynu, wyrobu wzorzystego, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [30] »I zrobili téż diadem, koronę świętą ze złota szczerego, i napisali na niej pismem, rzeźbą pieczętarską: Święte Wiekuistemu. [31] »I przymocowali do niej sznurek błękitny, aby przywiązać ją do zawoju, na wierzchu, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [32] »I tak ukończoną została wszystka robota około przybytku, - przybytku zboru; i wykonali synowie Israela wszystko tak, jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak wykonali. [33] »I dostawili przybytek Mojżeszowi: przybytek i wszystkie przybory jego: zapinki, bale, wrzeciądze, słupy, i podsłupia jego; [34] »I pokrowiec ze skór baranich, czerwono barwionych, i pokrowiec ze skór borsuczych, i oponę zasłaniającą; [35] »Arkę świadectwa, i drążki jej, i wieko; [36] »Stół i wszystkie przybory jego, i chléb wystawny. [37] »Świecznik szczerozłoty, lampy jego, lampy do zapalania - i wszystkie przybory jego, i olej do oświetlania; [38] »I ołtarz złocony, i olej do namaszczania, i kadzidło z wonności, i kotarę do wejścia przybytku. [39] »Ofiarnicę miedzianą i kratę miedzianą do niej, drążki jej i wszystkie przybory jej, miednicę i podnóże jej. [40] »Zapony dworca, słupy i podsłupia jego, i kotarę do bramy dworca; powrozy i kołki jego, i wszystkie przybory do służby przybytku, - do przybytku zboru. [41] »Szaty służbowe do służby w świątyni, szaty święte dla Ahrona, kapłana, i szaty synów jego, do piastowania kapłaństwa. [42] »Jako przykazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak wykonali synowie Israela całą tę robotę. [43] »I obejrzał Mojżesz całe dzieło, a oto wykonali je; jako był przykazał Wiekuisty, tak wykonali; i błogosławił im Mojżesz. 
«  2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).