Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 40
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [2] »"W dzień nowiu pierwszego, pierwszego dnia tegoż miesiąca, wystawisz przybytek, - przybytek zboru. [3] »I postawisz tam arkę świadectwa, i zakryjesz arkę zasłoną. [4] »I wniesiesz stół, i urządzisz porządek na nim; wniesiesz téż świecznik, i zapalisz lampy jego, [5] »I postawisz ołtarz złocony do kadzenia przed arką świadectwa; i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku. [6] »I postawisz ofiarnicę całopalenia przed wnijściem do przybytku, - przybytku zboru. [7] »Ustawisz téż umywalnię między przybytkiem zboru a między ofiarnicą, i nalejesz w nią wody. [8] »I ustawisz dworzec w około, i zawiesisz kotarę u wrót dworca. [9] »I weźmiesz olej namaszczania, i namaścisz przybytek, i wszystko, co w nim, i poświęcisz go, i wszystkie przybory jego, i będzie świętym. [10] »I namaścisz ofiarnicę całopaleń i wszystkie przybory jej, i poświęcisz ofiarnicę, a będzie ofiarnica świętem świętości; [11] »I namaścisz miednicę i podnóże jej, i poświęcisz ją. [12] »I przyprowadzisz Ahrona i synów jego do wejścia przybytku zboru, i obmyjesz ich wodą; [13] »I obleczesz Ahrona w szaty święte, i namaścisz go, i poświęcisz go, aby Mi piastował kapłaństwo. [14] »I synów jego przyprowadzisz, i obleczesz ich w szaty spodnie. [15] »A namaścisz ich, jakoś namaścił ojca ich, aby Mi piastowali kapłaństwo, - tak, aby było im namaszczenie ich ku wiecznemu kapłaństwu w pokoleniach ich." [16] »I uczynił to Mojżesz; jak przykazał mu Wiekuisty, tak uczynił. [17] »Stało się tedy miesiąca pierwszego, roku drugiego, pierwszego dnia miesiąca, że wystawiony został przybytek. [18] »I postawił Mojżesz przybytek, i położył podsłupia jego, i postawił bale, i założył wrzeciądze i ustawił słupy jego. [19] »I rozpostarł namiot nad przybytkiem, i położył pokrowiec namiotu na nim, z wierzchu, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [20] »I wziął i złożył świadectwo do arki, i założył drążki u arki, i położył wieko na arkę, z wierzchu. [21] »I wniósł arkę do przybytku, i zawiesił oponę zasłaniającą, i zasłonił arkę świadectwa, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [22] »I postawił stół w przybytku zboru, po stronie północnej przybytku, zewnątrz zasłony. [23] »I rozłożył na nim rząd chlebów, przed obliczem Wiekuistego, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [24] »Umieścił téż świecznik w przybytku zboru, naprzeciwko stołu, po stronie południowej przybytku. [25] »I zapalił lampy przed obliczem Wiekuistego, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [26] »I postawił ołtarz złocony w przybytku zboru, przed zasłoną. [27] »I zakadził na nim kadzidłem z wonności, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [28] »I zawiesił kotarę u wejścia do przybytku; [29] »Ofiarnicę téż całopaleń postawił u wejścia do przybytku, - przybytku zboru, - i złożył na niej całopalenie i objatę śniedną, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [30] »I umieścił umywalnię między przybytkiem zboru a między ofiarnicą, i nalał w nią wody do umywania. [31] »I umywali z niej - Mojżesz, Ahron i synowie jego ręce i nogi swoje. [32] »Gdy wchodzili do przybytku zboru, a przystępowali do ofiarnicy, umywali się, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi. [33] »I wystawił dworzec na około przybytku i ofiarnicy, i zawiesił kotarę u wrót dworca; a tak dokonał Mojżesz dzieła. [34] »Tedy okrył obłok przybytek zboru, a majestat Wiekuistego napełnił przybytek. [35] »I nie mógł Mojżesz wnijść do przybytku zboru, bo leżał na nim obłok, a majestat Wiekuistego napełnił przybytek. [36] »A gdy wznosił się obłok z nad przybytku, wyruszali synowie Israela we wszystkich pochodach swoich. [37] »Jeżeli zaś nie podnosił się obłok, to nie wyruszali, aż do dnia wzniesienia się jego. [38] »Gdyż obłok Wiekuistego zostawał nad przybytkiem we dnie, a ogień bywał podczas nocy nad nim, w oczach całego domu Israela, we wszystkich pochodach ich. 
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).