Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 1
«  Księga Psalmów 150 Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. [2] »Aby poznawano mądrość i obyczajność, aby pojmowano słowa rozumne. [3] »Aby przyswajano sobie przestrogę, która rozum wpaja, sprawiedliwość i prawo i słuszność. [4] »Aby nadać niedoświadczonym roztropność, młodzieńcowi poznanie i rozwagę. [5] »Posłucha mądry, a pomnoży swą wiedzę, a rozsądny prawidło pozyska. [6] »Aby zrozumiano przypowieść i przenośnię, orzeczenia mędrców i głębokie ich mowy. [7] »Bojaźń Boża jest pierwiastkiem wiedzy; mądrością i napomnieniem pogardzają głupcy. [8] »Posłuchaj, synu mój, napomnienia ojca twego, a nie zaniechaj nauki matki twojej! [9] »Bo wieńcem one uroczym dla głowy twojej, a łańcuchem zdobnym na szyi twojej. [10] »Synu mój, jeśliby cię grzesznicy kusili, nie daj się uwieść. [11] »Jeśli powiedzą: Pójdź z nami! Czyhajmy na krew, czatujmy na niewinnego bez przyczyny. [12] »Pochłońmy ich niby otchłań żywcem, ostatecznie, niby zstępujących w grób. [13] »Wszelakie mienie cenne zdobędziem, napełnim domy nasze łupem. [14] »Równy będziesz miał udział między nami, jeden będzie trzos dla nas wszystkich. [15] »Synu mój, nie udawaj się w drogę z nimi, powstrzymuj nogę twą od ścieżki ich! [16] »Bo nogi ich ku złemu zdążęją, a spieszą się, by rozlewać krew. [17] »Bo daremnie zastawiane są sidła w oczach wszystkiego co skrzydlate. [18] »Ci zaś czyhają na krew swą własną, czatują na własne swe życie. [19] »Tak to powodzi się wszystkim, którzy nieprawego zysku są żądni, zabiera on własne ich życie. [20] »Głośno woła mądrość na ulicy, po rynkach podnosi głos swój. [21] »Po rogach zgiełkliwych nawołuje, przy wrotach bram, wszędzie w mieście wygłasza mowy swoje. [22] »Dopókiż, bezmyślni, będziecie miłowali bezmyślność, dopókiż upodobają sobie szydercy w szyderstwie, a nienawidzieć będą nierozsądni poznania? [23] »Nawróćcie się na napomnienie moje. Oto rozleję przed wami ducha mojego, zapoznam was ze słowami mojemi. [24] »Ponieważ wołałam, a wyście się wzbraniali, wyciągałam rękę moję a nikt nie zważał. [25] »A odrzucaliście wszelką radę moję, a nie baczyli na przestrogę moję, [26] »Przeto pośmieję się i ja przy nieszczęściu waszem, urągać będę, gdy przypadnie trwoga na was. [27] »Gdy przypadnie jako burza trwoga na was, a nieszczęście wasze jako wicher nadciągnie, gdy przyjdzie na was nędza i utrapienie. [28] »Wtedy wzywać mnie będą, ale nie odpowiem; szukać mnie będą, ale nie znajdą. [29] »Przeto, że w nienawiści mieli poznanie, a nie upodobali sobie bojaźni Wiekuistego, [30] »Nie chcieli wiedzieć o radzie mojej, gardzili każdem napomnieniem mojem, [31] »Pożywać im tedy z owoców postępowania swojego, a nasycić się własnemi knowaniami swojemi. [32] »Albowiem bezmyślnych zabija własny ich upór, a spokój błaznów ich gubi. [33] »Ale kto mnie słucha zamieszka bezpiecznie i wolny od trwogi przed złem. 
«  Księga Psalmów 150 Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).