Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 10
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przypowieści Salomona. Syn mądry sprawia radość ojcu; ale syn głupi jest zgryzotą matki. [2] »Nie przynoszą pożytku skarby niegodziwością zdobyte; sprawiedliwość jednak wybawia od śmierci. [3] »Nie pozwala Wiekuisty łaknąć duszy sprawiedliwego, ale żądzę niegodziwych odtrąca. [4] »Dłoń opieszała czyni ubogim, ale ręka skrzętnych wzbogaca. [5] »Zbiera w lecie dziecię roztropne; śpi w czasie żniwa dziecię gnuśne. [6] »Błogosławieństwa spływają na głowę sprawiedliwego, ale usta niegodziwych pokrywa krzywda. [7] »Pamięć sprawiedliwego błogosławiona będzie, ale sława niegodziwych zbutwieje. [8] »Rozumny sercem przyjmuje przykazania; kto jednak głupich jest ust upada. [9] »Kto w niewinności postępuje, idzie bezpiecznie; kto jednak drogi swe skrzywia skarcony będzie. [10] »Kto okiem mruga sprawia strapienie, a kto głupich jest ust upada. [11] »Zdrojem życia są usta sprawiedliwego, ale usta niegodziwych pokrywa krzywda. [12] »Nienawiść wznieca swary; wszystkie jednak przewinienia przysłania miłość. [13] »Na ustach rozsądnego przebywa mądrość; ale rózga przeznaczona dla grzbietu bezmyślnego. [14] »Mędrcy ukrywają swą mądrość; ale usta głupca to ruina blizka. [15] »Mienie możnego jest grodem jego warownym; ale postrachem biednych jest ubóstwo ich. [16] »Dorobek sprawiedliwego idzie na życie, zysk niegodziwego na grzech. [17] »Ścieżką ku życiu zdąża, kto napomnienia przestrzega; ale kto na przestrogi nie zważa błądzi. [18] »Kto nienawiść tai ma usta kłamliwe, a kto oszczerstwa roznosi jest błaznem. [19] »Przy mnóstwie słów nie uniknie się błędu; ale kto usta swe powściąga jest rozważnym. [20] »Język sprawiedliwych, srebro to wyborowe; rozum niegodziwych ma mało wartości. [21] »Usta sprawiedliwych żywią wielu; głupcy jednak wskutek bezmyślności swej giną. [22] »Błogosławieństwo Wiekuistego, ono wzbogaca, a nie może trud własny nic w tem przysporzyć. [23] »Niby zabawką dla głupca jest spełnienie sprosności, tak jak czynu mądrości dla męża roztropnego. [24] »Czego niegodziwy się obawia przypadnie nań; ale czego sprawiedliwi pragną użyczonem im będzie. [25] »Jak burza przeciąga, tak znika niegodziwy; ale sprawiedliwy stoi na trwałym gruncie. [26] »Czem ocet dla zębów a dym dla oczu, tem leniwy dla tych, co go posyłają. [27] »Bojaźń Wiekuistego przymnaża dni, ale lata niegodziwych skrócone zostają. [28] »Nadzieja sprawiedliwych uwieńczy się radością, ale otucha niegodziwych zaginie. [29] »Twierdzą dla niewinnych jest zrządzenie Wiekuistego, ale trwogą dla złoczyńców. [30] »Sprawiedliwy nie zachwieje się na zawsze, ale niegodziwi nie przetrwają w kraju. [31] »Usta sprawiedliwego krzewią mądrość; ale język przewrotny ulegnie zagładzie. [32] »Usta sprawiedliwego umieją się podobać; ale w ustach niegodziwych są tylko matactwa. 
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).