Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 11
«  Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Waga fałszywa jest ohydą Wiekuistemu, ale ciężarki pełnoważne Jego upodobaniem. [2] »Przychodzi pycha, nadchodzi i hańba, ale przy skromnych mądrość. [3] »Prawych prowadzi ich uczciwość, ale chytrość zdrajców zmoże ich. [4] »Nie pomaga bogactwo w dzień gniewu, ale sprawiedliwość ochrania od śmierci. [5] »Sprawiedliwość uczciwego prostuje drogę jego, ale przez własną niegodziwość upadnie niegodziwiec. [6] »Sprawiedliwość prawych zbawia ich, ale oplatani będą przeniewiercy przez chuć swą własną. [7] »Ze śmiercią człowieka niegodziwego ginie jego nadzieja, a otucha silnych znika. [8] »Sprawiedliwy bywa z biedy wybawiony, a dostaje się niegodziwiec na miejsce jego. [9] »Ustami niszczy pochlebca bliźniego swego, ale przez przenikliwość wybawieni zostają sprawiedliwi. [10] »Z szczęścia sprawiedliwych cieszy się miasto, ale przy upadku niegodziwych panuje radość. [11] »Przez błogosławieństwo prawych podnosi się miasto, ale przez usta niegodziwych zburzone zostaje. [12] »Pomiata bliźnim swoim bezmyślny, ale mąż roztropny milczy. [13] »Kto jako oszczerca krąży, zdradza tajemnicę; ale kto statecznego jest ducha ukrywa sprawę. [14] »Gdzie brak przewodnictwa upada lud; ale powodzenie jest tam, gdzie dość doradców. [15] »Wiele złego ściąga na siebie, kto za innego ręczy; ale kto poręki nienawidzi jest bezpiecznym. [16] »Niewiasta nadobna zyskuje cześć, tak jak łupieżcy zyskują bogactwo. [17] »Człowiek miłosierny świadczy dobrze sam sobie; ale okrutny dręczy własne swe ciało. [18] »Niegodziwiec zdobywa zysk wątpliwy, ale kto sprawiedliwość wysiewa nagrodę prawdziwą. [19] »Tak zmierza sprawiedliwość do życia, a ubiegający się za złem do własnej śmierci. [20] »Ohydą Wiekuistemu są przewrotni sercem, ale upodobaniem Jego postępujący uczciwie. [21] »Ręka na to! nie ujdzie bezkarnie zły, ale ród sprawiedliwych ocalonym będzie. [22] »Kolczyk złoty w ryju świni - tak kobieta piękna pozbawiona rozsądku. [23] »Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro; nadzieją niegodziwych - zaciekłość. [24] »Niejeden rozdaje szczodrze, a zyskuje wciąż więcej; inny skąpi i w najniezbędniejszem - a ubożeje. [25] »Dusza dobroczynna bywa rzeźwiona, a kto napawa zostaje i sam napojony. [26] »Kto zatrzymuje zboże, tego lud przeklina, ale błogosławieństwo spływa na tego, który żywności dostarcza. [27] »Kto ma staranie o dobrem, szuka tego co się podoba, a kto zamyśla o złem, na tego ono przyjdzie. [28] »Kto na bogactwie swem polega, upadnie; ale sprawiedliwi jak liść się rozwiną. [29] »Kto własny dom swój udręcza otrzyma wiatr w dziedzictwie, a głupi zostanie sługą tego, który mądrego jest serca. [30] »Owoc sprawiedliwego jest drzewem życia, a zjednywa sobie dusze mędrzec. [31] »Oto sprawiedliwemu na ziemi się odpłaca, o ileż bardziej niegodziwemu i grzesznikowi! 
«  Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).