Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 12
«  Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Kto napomnienie miłuje, miłuje wiedzę; kto jednak przygany nienawidzi jest bezmyślnym. [2] »Dobry zyskuje upodobanie u Wiekuistego; ale człowieka podstępnego potępia. [3] »Nie utwierdzi się człowiek niegodziwością; ale korzeń sprawiedliwych nie zachwieje się. [4] »Koroną męża swojego jest kobieta dzielna; ale jako zgnilizna w kościach jego - gnuśna. [5] »Zamysły sprawiedliwych wymierzone ku słuszności; knowania niegodziwych ku szalbierstwu. [6] »Mowy niegodziwych - to czyhanie na krew; ale usta sprawiedliwych ocalają ich. [7] »Najmniejszy przewrót na złoczyńców, a niemasz ich, ale dom sprawiedliwych ostoi się. [8] »W miarę rozumu swego bywa mąż chwalony, kto jednak przewrotnego jest serca popadnie w pogardę. [9] »Lepiej temu, który się sam uniża, choć sługę posiada, niż temu, który się panoszy, choć mu chleba brak. [10] »Dba o życie bydlęcia swego sprawiedliwy, ale srogie jest wnętrze niegodziwych. [11] »Kto rolę swą uprawia nasyci się chlebem, ale bezmyślnym jest kto za marnościami się ugania. [12] »Tęskni niegodziwy za połowem złych, ale korzeń sprawiedliwych wyda swój plon. [13] »W uchybieniu ust jest sieć dla złoczyńcy, i tak unika biedy sprawiedliwy. [14] »Z plonu swych ust nasyca się niejeden dobrem, a co ręce człowieka świadczyły, to oddane mu bywa. [15] »Droga głupiego wydaje mu się prawą; ale mądry słucha rady. [16] »Gniew głupca objawia się niezwłocznie; mądry jednak ukrywa zniewagę. [17] »Kto rzetelnie mówi świadczy za słusznością, ale świadek fałszywy głosi matactwo. [18] »Niejeden prawi jakby mieczem kłół; ale mowa mędrców niesie ukojenie. [19] »Mowa prawdy ostoi się na wieki, ale na chwilę tylko język kłamliwy. [20] »Ułuda wiedzie serce tych, którzy zło knują, ale radość pewna tym, którzy pokój doradzają. [21] »Żadne nieszczęście nie spotka sprawiedliwego, ale niegodziwi przesyceni są niedolą. [22] »Ohydą Wiekuistemu są usta kłamliwe, ale którzy wiary dochowują dostępują upodobania Jego. [23] »Człowiek rozumny tai wiedzę swoję, ale serce głupców wygłasza swą niedorzeczność. [24] »Ręka skrzętnych panować będzie, ale opieszała stanie się hołdowniczą. [25] »Troska w sercu człowieka je gnębi, ale słowo życzliwe pociesza je. [26] »Więcej niż bliźni posiada sprawiedliwy, ale droga niegodziwych wywiedzie ich na tułactwo. [27] »Nie ułowi sobie opieszałość zdobyczy, ale skarb cenny posiada człowiek pilny. [28] »Na drodze sprawiedliwości jest życie, a kierunek jej ścieżki - nieśmiertelność. 
«  Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).