Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 13
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Syn mądry przyjmuje napomnienie ojcowskie; ale nie słucha łajania szyderca. [2] »Niejeden spożywa dobro z plonu ust swoich, pragnieniem jednak przeniewierców jest grabież. [3] »Kto ust swych strzeże zachowuje życie swoje; kto wargi swe rozwiera, temu grozi ruina. [4] »Pragnie gorąco ale daremnie leniwy, dusza jednak czynnych nasycona będzie. [5] »Nienawidzi sprawiedliwy słowa kłamliwego, ale niegodziwy szkaluje i hańbi. [6] »Postępującego nieskazitelnie ochrania cnota, ale grzesznika oplątuje niegodziwość. [7] »Jeden udaje bogatego, choć nic nie posiada, inny udaje biednego, choć znaczne ma mienie. [8] »Okupem życia człowieka może być mienie jego, ale biedny nie słyszy groźby. [9] »Światło sprawiedliwych świecić będzie wesoło, ale pochodnia niegodziwych zgaśnie. [10] »Pycha wznieca tylko swary, ale u tych, którzy się naradzają jest mądrość. [11] »Bogactwo pochodzące z wiatru się zmniejszy, ale kto na rękę zbiera je pomnoży. [12] »Nadzieja przewlekająca się - boleść to serca, ale drzewem życia życzenie spełnione. [13] »Kto słowo lekceważy, temu się to za winę policzy, ale kto przykazania szanuje będzie wynagrodzony. [14] »Źródłem życia jest nauka mędrca - pozwala unikać sideł śmierci. [15] »Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość, ale droga zdrajców uporna. [16] »Mądry czyni wszystko z rozwagą, głupi roztacza swą niedorzeczność. [17] »Posłaniec niegodziwy wtrąca w nieszczęście, ale posłaniec wierny przynosi zbawienie. [18] »Nędzy i hańby dostępuje, kto przestrogę odrzuca, ale kto na przyganę zważa jest czczony. [19] »Pragnienie zaspokojone jest słodkiem dla duszy, ale stronienie od złego jest wstrętnem dla głupców. [20] »Kto z mędrcami przestaje nabiera mądrości, ale kto z błaznami się kojarzy psuje się. [21] »Grzeszników ściga ich złość, ale sprawiedliwych wynagradza ich dobroć. [22] »Dobry przekazuje dziedzictwo wnukom, ale przechowane dla sprawiedliwych mienie grzesznego. [23] »Nowina biednych daje żywności podostatkiem, ale przez nieprawość swoją zostaje niejeden porwany. [24] »Nienawidzi syna swego, kto rózgę swą powściąga, ale karci go zawczasu kto go miłuje. [25] »Sprawiedliwy jada tyle, aby się nasycił, żywot jednak niegodziwych cierpi niedostatek. 
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).