Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 2
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, jeśli przyjmiesz mowy moje, a przykazania moje zachowasz u siebie, [2] »Abyś uważnie podał mądrości twe ucho, a nakłonił ku rozsądkowi serce twoje, [3] »Tak, jeśli przywołasz do siebie przezorność, a wystosujesz do rozsądku głos twój, [4] »Jeśli ją szukać będziesz niby srebra, a poszukiwać niby skarbów ukrytych, [5] »Zrozumiesz wtedy bojaźń Wiekuistego, a poznanie Boże zdobędziesz. [6] »Albowiem Wiekuisty tylko użycza mądrości, z Jego ust pochodzą poznanie i roztropność. [7] »Przechowuje dla prawych pomyślność, tarczą On dla postępujących w uczciwości, [8] »Tak, że ochrania ścieżki prawa, a drogi pobożnych swych strzeże. [9] »Wtedy wyrozumiesz sprawiedliwość i prawo i słuszność, każdą kolej dobrego. [10] »Albowiem mądrość wniknie w twe serce, a poznanie przyjemne będzie duszy twojej. [11] »Przezorność cię ochroni, roztropność strzedz cię będzie. [12] »Aby cię ocalić od drogi złego, od człowieka prawiącego przewrotność. [13] »Którzy opuszczają ścieżki prostoty, by postępować drogami ciemności. [14] »Którzy radzi są zło czynić, cieszą się przewrotnościami niecnego. [15] »Których ścieżki skrzywione, a chytrzy są na manowcach swoich. [16] »Aby cię ocaliła również od kobiety cudzej, od obcej, która łagodnie przemawia. [17] »Która opuściła druha młodości swojej, a przymierza Boga swego zapomniała. [18] »Albowiem nachyla się ku śmierci wraz z domem swoim, a do cieni wiodą manowce jej. [19] »Żaden z tych, którzy do niej wchodzą nie wraca, a nie dosięgają już ścieżek życia. [20] »Abyś postępował drogą dobrych, a ścieżek cnotliwych przestrzegał. [21] »Albowiem prawi tylko zamieszkają na ziemi, a uczciwi pozostaną na niej. [22] »Niegodziwi zaś wytępieni będą z kraju, a wiarołomni wykorzenieni będą z niego. 
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).