Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 21
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niby potoki wody jest serce króla w ręku Wiekuistego; dokądkolwiek Mu się podoba kieruje niem. [2] »Każdą drogę swoją poczytuje człowiek za prostą, ale jest to Wiekuisty, który serca waży. [3] »Pełnienie sprawiedliwości i słuszności milsze Wiekuistemu niż ofiary rzeźne. [4] »Wyniosłość oczu i nadętość serca, ta rola niegodziwych, jest sama już grzechem. [5] »Zamysły skrzętnego wiodą do dostatku; ale każdy gorączkujący się dochodzi tylko do nędzy. [6] »Skarby, kłamliwym językiem zdobyte, są jako tchnienie ulotne takich, którzy śmierci szukają. [7] »Łupieztwo niegodziwych pociągnie ich za sobą, wzbraniają się bowiem słuszność pełnić. [8] »Krętą jest droga człowieka wyrodnego, czysty jednak - prawą jest działalność jego. [9] »Lepiej na okapie dachu mieszkać, niż z kobietą swarliwą w domu wspólnym. [10] »Dusza niegodziwca łaknie złego; nie znajdzie u niego zmiłowania i własny towarzysz. [11] »Gdy się nakłada karę na szydercę, nabiera kiep rozumu, ale gdy się naucza mądrego, nabywa on doświadczenia. [12] »Zastanawia się sprawiedliwy nad domem niegodziwego, gdy On niegodziwych w niedolę wtrącił. [13] »Kto na wołanie biednego ucho swe zatyka, ten i sam wołać będzie a nie znajdzie posłuchu. [14] »Dar tajemny uśmierza gniew, a datek w zanadrzu silną zapalczywość. [15] »Radością jest dla sprawiedliwego sprawiedliwość spełnić, ale zgrozą dla złoczyńców. [16] »Człowiek, który z drogi rozsądku zbacza, spocznie niezadługo w zgromadzeniu cieni. [17] »W niedostatek wpada, kto w rozkoszach się lubuje; kto miłuje wino i olejki nie zbogaci się. [18] »Okupem za sprawiedliwego będzie niegodziwy, a miejsce prawych zajmie przeniewierca. [19] »Lepiej w pustym kraju zamieszkać, aniżeli z kobietą swarliwą i złośliwą. [20] »Skarb drogocenny i oliwa jest w siedzibie mędrca, ale człowiek głupi marnuje go. [21] »Kto za cnotą i miłosierdziem dąży, znajduje życie, cnotę i cześć. [22] »Na miasto mocarzy nachodzi mędrzec i burzy warownię, na której polegało. [23] »Kto strzeże ust i języka swego, ochrania od utrapień życie swoje. [24] »Butny, zuchwały, szydercą zwany, działa w szale pychy. [25] »Pożądliwość próżniaka zabija go, bo wzdragają się ręce jego pracować. [26] »Bezustannie pała on pożądliwością, sprawiedliwy jednak użycza a nie szczędzi. [27] »Ohydą jest ofiara niegodziwego, zwłaszcza gdy ją za sprośny czyn składa. [28] »Świadek kłamliwy zginie, kto jednak świadczy co słyszał, będzie statecznie mówił. [29] »Harde oblicze pokazuje człowiek niegodziwy, prawy jednak prostuje postępowanie swoje. [30] »Niemasz mądrości, ani rozumu, ani rady wobec Wiekuistego. [31] »Rumak przyszykowany na dzień boju, ale od Wiekuistego przychodzi zwycięstwo. 
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).