Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 23
«  Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23 Księga Przysłów 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeżeli zasiądziesz do uczty z władcą, rozważ dobrze kogo masz przed sobą. [2] »Inaczej kładziesz nóż na własne gardło, jeśli chciwy jesteś. [3] »Nie pożądaj jego łakoci, bo chleb to zwodniczy. [4] »Nie wysilaj się na zbieranie bogactw, z własnej rozwagi twej zaniechaj. [5] »Azali puścisz oczy twoje w pogoń za tem, co zniknie? Niezawodnie bowiem uczyni sobie skrzydła, niby orzeł, który ku niebu ulatuje. [6] »Nie pożywaj chleba nieżyczliwego, a nie pożądaj łakoci jego. [7] »Gdyż jakby obliczał w duszy - już taki on; jedz i pij, powiada tobie, ale serce jego nie jest z tobą. [8] »Kęs, któryś spożył chciałbyś znowu wyplunąć, a straciłeś daremnie uprzejme twe słowa. [9] »W uszy głupca nie rozprawiaj, bo on tylko pogardę ma dla rozumnych słów twoich. [10] »Nie przesuwaj granicy odwiecznej, a w pole sierot nie wkraczaj. [11] »Albowiem wybawca ich mocny - On poprowadzi sprawę ich z tobą! [12] »Skieruj serce twe ku napomnieniu, a uszy twoje ku słowom rozumnym. [13] »Nie szczędź chłopcu napomnienia; jeżeli oćwiczysz go rózgą, nie umrze. [14] »Ty wprawdzie rózgą go ćwiczysz, ale duszę jego z przepaści wybawiasz. [15] »Synu mój, jeśli serce twe mądrości nabierze, ucieszy się i serce moje we mnie. [16] »Zadrżą też radością wnętrza moje, gdy usta twe wygłoszą rzeczy proste. [17] »Niechaj nie zajrzy serce twe grzesznym, lecz bojaźni Wiekuistego trzymaj się ustawicznie. [18] »Bo zaprawdę, jest jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie zaginie. [19] »Posłuchaj ty, synu mój, a nabierz mądrości, a skieruj serce twe na prostą drogę. [20] »Nie przebywaj z tymi, którzy się opijają winem, którzy się mięsiwem obżerają. [21] »Bo opój i żarłok zubożeje, a w łachmany przyodziewa ospałość. [22] »Słuchaj ojca twego, który cię spłodził, a nie pogardzaj matką twoją przeto, że się zestarzała. [23] »Prawdę nabywaj, a nie sprzedawaj, mądrość, karność i rozwagę. [24] »Głośno się raduje ojciec cnotliwego; kto zrodził mędrca cieszy się nim. [25] »Niechajże się cieszy ojciec twój i matka twoja, niechże się raduje ta, która cię urodziła. [26] »Oddaj mi, synu mój, serce twoje, a twoje oczy oby drogi moje umiłowały. [27] »Gdyż jamą głęboką jest nierządnica, a ciasną studnią obca. [28] »Nadto ona jako rozbójnik czyha, a wiarołomnych wpośród ludzi mnoży. [29] »Komuż bieda dolega? komu cierpienie? komu swary? komu żale? komuż rany bez przyczyny? komu zaczerwienione oczy? [30] »Tym, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy przychodzą, by napój wypróbować. [31] »Nie spoglądaj na wino jak się czerwieni, jak w puharze się perli, jak gładko się ześlizguje. [32] »W końcu jak wąż kąsa, jak bazyliszek jadem pryska. [33] »Oczy twoje dziwne rzeczy widzą, a serce twoje przewrotności prawi. [34] »A jesteś jako ten, który w pośrodku morza leży a na wierzchołku masztu śpi. [35] »"Pobili mnie, nie zaznałem bólu; potłukli mnie, nie odczułem tego. Kiedyż się rozbudzę? Rozpocznę na nowo, będę go dalej szukał!" 
«  Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23 Księga Przysłów 24  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).