Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 24
«  Księga Przysłów 23 Księga Przysłów 24 Księga Przysłów 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie zajrzyj ludziom niecnym, a nie pragnij przebywać z nimi. [2] »Gdyż o grabieży rozmyśla serce ich, a o krzywdzie rozprawiają ich usta. [3] »Mądrością bywa dom zbudowany, a roztropnością tylko utwierdzony. [4] »Rozwagą też napełniają się komory, wszelakiem mieniem kosztownem i przyjemnem. [5] »Człowiek mądry wyposażony jest siłą; a mąż roztropny objawia moc. [6] »Albowiem rozważnymi sposobami prowadzić należy wojnę, a zwycięztwo jest tam, gdzie dużo radców. [7] »Niedościgłą dla głupca mądrość; nie otwiera on w bramie ust swoich. [8] »Kto szkodzić zamierza, tego mistrzem niecności nazywają. [9] »Przedsięwzięciem niedorzecznem jest grzech, a ohydą ludziom szyderca. [10] »Jeśliś zwątpił w dniu niedoli, wątłą też siła twoja. [11] »Wybawiaj wleczonych na śmierć, a gdy na rzeź się potaczają, staraj się temu zapobiedz. [12] »Jeślibyś rzekł: Myśmy o tem nie wiedzieli! Zaprawdę, Ten co serca bada, On to przenika, a który nad duszą twą czuwa, On to wie, i odpłaci człowiekowi wedle czynu jego. [13] »Pożywaj, synu mój, miód, gdyż smaczny jest, a patokę, gdyż słodka dla podniebienia twojego. [14] »Ale tak samo poczytaj mądrość dla duszy twojej; Jeśliś ją pozyskał, jest przyszłość, a nadzieja twoja nie zaginie. [15] »Nie wypatruj, niegodziwcze, sadyby sprawiedliwego, a nie opustoszaj miejsca wypoczynku jego. [16] »Bo siedmiokrotnie pada sprawiedliwy a dźwiga się znowu, ale niegodziwi gdy się potkną, pozostaną w nieszczęściu. [17] »Gdy upadł wróg twój nie ciesz się, a gdy się potknął niechaj nie raduje się serce twoje. [18] »Aby tego Wiekuisty nie ujrzał, a na ten widok się obruszył, tak iżby odwrócił od niego gniew swój na ciebie. [19] »Nie oburzaj się na złoczyńców, nie zajrzyj niegodziwym. [20] »Bo niemasz przyszłości dla niecnych; pochodnia niegodziwych zgaśnie. [21] »Obawiaj się Wiekuistego, synu mój, i króla; z wichrzycielami się nie zadawaj. [22] »Albowiem nagle nastanie ich ruina, a klęska obydwóch, któż ją przewidzi? [23] »I te wyrzeczenia pochodzą od mędrców: Uwzględnianie osób w sądzie jest rzeczą niegodziwą. [24] »Kto do niegodziwca powiada: tyś sprawiedliwy, tego przeklinać będą ludy, temu złorzeczyć będą narody. [25] »Ale, tym, którzy wyświetlają, błogo im, a spłynie na nich błogosławieństwo dobrych. [26] »W usta całuje, kto właściwą odpowiedź daje. [27] »Urządź na zewnątrz sprawy twoje, przyszykuj je na polu sobie, a następnie dopiero wybuduj dom swój. [28] »Nie bądź niepowołanym świadkiem przeciw bliźniemu twemu; czyżbyś chciał zwodzić ustami swojemi? [29] »Nie mów: Jako on mi uczynił, tak uczynię jemu; odpłacę temu człowiekowi wedle zasługi jego. [30] »Mimo pola człowieka opieszałego przechodziłem, i mimo winnicy człowieka bezmyślnego. [31] »A oto zarosła cała pokrzywą, powierzchnia jej pokryta była chwastem, a ogrodzenie jej kamienne było rozwalone. [32] »Ja zaś patrzałem, zwróciłem na to uwagę moją, spojrzałem, i powziąłem ztąd przestrogę. [33] »Tak, jeszcze cokolwiek się przespać, cokolwiek podrzemać, cokolwiek składać ręce - dla wypoczynku. [34] »Aż nadchodzi jako włóczęga ubóstwo twoje, a niedostatek twój jako tarczą zbrojny. 
«  Księga Przysłów 23 Księga Przysłów 24 Księga Przysłów 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).