Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 27
«  Księga Przysłów 26 Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie przechwalaj się dniem jutrzejszym, nie wiesz bowiem co może zrodzić dzień dzisiejszy. [2] »Niechaj chwali cię inny a nie usta twoje, obcy a nie własne twe wargi. [3] »Ciężar kamienia i waga piasku - ale gniew błazna od obu cięższy. [4] »Zapalczywości okrucieństwo i gniewu poryw - ale któż ostoi się wobec zazdrości? [5] »Lepszą przygana jawna, niż przyjaźń skryta. [6] »Szczere są rany przez przyjaciela zadane, ale zbyt obfite są pocałunki wroga. [7] »Syty i patokę podepcze, głodny znajduje każdą gorycz słodką. [8] »Jak ptak który uleciał od gniazda swego, tak człowiek który musiał ujść z miejsca swego. [9] »Olejek i kadzidło rozweselają serce, ale więcej słodkie słowo przyjaciela z gotowej do rady duszy. [10] »Przyjaciela twego i przyjaciela ojca twego nie opuszczaj, a do domu brata twego nie wchodź w dzień nieszczęścia twojego. Lepszy sąsiad bliski, niżeli brat daleki. [11] »Mądrym się stań, synu mój, a rozraduj serce moje abym temu, który mi urąga mógł odpowiedzieć. [12] »Mądry przewiduje nieszczęście i chroni się; głupcy zapędzają się i muszą pokutować. [13] »Zabierz mu szatę, gdyż za obcego zaręczył, a za tę cudzą zabierz mu ją w zastaw. [14] »Kto bliźniego swego donośnym głosem, wczesnym rankiem błogosławieństwem wita, temu to za klątwę bywa poczytane. [15] »Ciekąca wciąż rynna w dniu dżdżystym, a kobieta swarliwa podobne do siebie. [16] »Ktoby ją chciał powstrzymać, powstrzyma wiatr, albo oliwę, na którą prawicą swoją się natknął. [17] »Żelazo żelazem się ostrzy, a jeden człowiek niechaj wygładza wejrzenie drugiego. [18] »Kto figowe drzewo pielęgnuje będzie pożywał owocu jego, a kto pana swego dogląda zjedna sobie szacunek. [19] »Jak w wodzie oblicze ku obliczu się zwraca, tak serce człowieka ku sercu. [20] »Przepaść i otchłań nie mają nigdy dosyć; tak są i oczy ludzkie nienasycone. [21] »Tygiel dla srebra, a retorta dla złota, a człowieka ocenia się podług sławy jego. [22] »Choćbyś błazna w moździerzu utłukł, wpośród krupy stęporem, toby jednak głupota jego nie oddzieliła się od niego. [23] »Doglądaj starannie stanu stad twoich, a miej pieczę o trzodach. [24] »Bo nie wiecznie trwa dobrobyt, a czyż przechodzi nawet korona od pokolenia do pokolenia? [25] »Gdy zniknie trawa, a świeża ruń się ukaże, a zebrane będą zioła górskie, [26] »Wtedy dostarczą ci jagnięta przyodziewku, a będziesz miał kozły w zamian pola. [27] »I koziego mleka podostatkiem na chleb twój, i na chleb domu twego i na żywność dla służebnic twoich. 
«  Księga Przysłów 26 Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).