Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 28
«  Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Uciekają, choć ich nikt nie ściga, niegodziwi, ale sprawiedliwi są jako młody lew pełni ufności. [2] »Wskutek buntu w kraju są liczni jego władcy, ale pod mężem rozumnym, doświadczonym, trwa prawo. [3] »Człowiek ubogi, gnębiący biednych, jest jak deszcz ulewny który chleba nie przynosi. [4] »Ci, którzy naukę porzucają, sławią niegodziwych; ale ci, którzy nauki przestrzegają, oburzają się na nich. [5] »Ludzie niecni nie rozumieją prawa; ci jednak, którzy Wiekuistego szukają, pojmują je w zupełności. [6] »Lepszy biedny, postępujący w swej uczciwości, niżeli przewrotny w swych drogach a przytem bogaty. [7] »Kto zachowuje naukę, jest rozumnym, a kto z marnotrawcami się kojarzy, hańbi swego ojca. [8] »Kto mienie swe lichwą i przyrostem mnoży, gromadzi je dla tego, który nad biednymi się ulituje. [9] »Kto odwraca swe ucho, aby nauki nie słuchał, tego modlitwa nawet jest wstrętną. [10] »Kto prawych na złą drogę zwodzi, ten wpadnie sam w zasadzkę swoję; uczciwi jednak odziedziczą dobro. [11] »Za mądrego się poczytuje człowiek bogaty; ale ubogi rozumny przenika go. [12] »Gdy sprawiedliwi się radują, wzmaga się świetność; ale gdy niegodziwi się podnoszą, ukrywają się ludzie. [13] »Kto przewinienia swe ukrywa nie znajdzie powodzenia; ale kto je wyznaje i porzuca uzyska współczucie. [14] »Szczęsny człowiek, który się wciąż obawia; kto jednak serce swe ukrnąbrnia wpadnie w nieszczęście. [15] »Jako lew ryczący i niedźwiedź łaknący jest władca niegodziwy nad ludem ubogim. [16] »Książę bezrozumny, dopuszczający się licznych nadużyć! Kto nieprawego zysku nienawidzi będzie długo żył. [17] »Człowiek gnębiony krwią zamordowanego, musi aż do grobu uciekać, a nikt go nie wesprze. [18] »Kto uczciwie postępuje będzie wybawiony; kto jednak przewrotnych jest dróg runie w jednej chwili. [19] »Kto rolę swą uprawia nasyci się chlebem; ale kto za marnościami się ugania nasyci się nędzą. [20] »Człowiekowi rzetelnemu towarzyszy wiele błogosławieństw; ale komu śpieszno się zbogacić, ten nie ujdzie bezkarnie. [21] »Stronność jest rzeczą niegodziwą; ale już dla kęsa chleba może zawinić człowiek. [22] »Trzęsie się do bogactwa człowiek zazdrosny, a nie rozważa, że niedostatek nań spadnie. [23] »Kto człowiekowi przygania, znajdzie w następstwie więcej upodobania, niż ten, który językiem się przychlebia. [24] »Kto ojca albo matkę swą ograbia, a twierdzi, że to nie grzech, ten jest sojusznikiem niszczyciela. [25] »Chciwy wznieca swary; ale kto na Wiekuistym polega utuczony będzie. [26] »Kto własnemu sercu ufa jest głupcem; kto jednak w mądrości postępuje ocalonym będzie. [27] »Kto biednemu użycza nie przyczynia sobie niedostatku; ale kto oczy swe odwraca, obfituje w przekleństwa. [28] »Gdy niegodziwi się wznoszą, ukrywają się ludzie; ale gdy giną, mnożą się sprawiedliwi. 
«  Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).