Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 3
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, nie zapominaj nauki mojej, a przykazania moje niechaj przechowa serce twoje. [2] »Bo długich dni, i lat życia i zdrowia przysporzą tobie. [3] »Niechaj miłosierdzie i prawda cię nie opuszczają; obwiąż je wokoło szyi twojej, zapisz je na tablicy serca twojego. [4] »A znajdziesz upodobanie i dobre względy w oczach Boga i ludzi. [5] »Ufaj Wiekuistemu całem sercem twojem; ale nie polegaj na własnej twej mądrości. [6] »Na wszystkich twych drogach pamiętaj o Nim, a wtedy urówna On ścieżki twoje. [7] »Nie bądź mądrym w własnych oczach: obawiaj się Wiekuistego a stroń od złego. [8] »Będzie to lekiem dla żył twoich, a orzeźwieniem dla kości twoich. [9] »Czcij Wiekuistego częścią mienia twego i pierwiastkiem wszystkich plonów twoich. [10] »Napełnią się wtedy gumna twe obfitością, a przelewać się będą moszczem kadzie twoje. [11] »Napomnieniem Wiekuistego, synu mój, nie pogardzaj, a nie uprzykrzaj sobie kaźni jego. [12] »Bo kogo miłuje Wiekuisty tego karci, a to jako ojciec, który syna swego kocha. [13] »Szczęsny człowiek, który mądrości dostąpił, człowiek, który rozwagę pozyskał. [14] »Bo nabytek jej lepszy, niż nabytek srebra, a ponad złoto szczere uzyskanie jej. [15] »Cenniejszą ona nad korale, a wszystkie twe klejnoty nie zrównają jej. [16] »Długie życie po prawicy jej, w lewicy jej bogactwo i chwała. [17] »Drogi jej drogi urocze, a wszystkie jej ścieżki pomyślnością. [18] »Drzewem życia ona dla tych, którzy się jej trzymają, a ktokolwiek ją dzierży uszczęśliwiony. [19] »Wiekuisty mądrością ugruntował ziemię, utrwalił niebiosa rozwagą. [20] »Wiedzą Jego rozstąpiły się tonie, a kropią górne przestwory rosą. [21] »Synu mój! niechaj nie ustąpią z przed oczu twoich - strzeż umiejętności i roztropności. [22] »A będą życiem dla duszy twojej, a ozdobą wdzięczną dla szyi twojej. [23] »Wtedy postępować będziesz bezpiecznie po drodze twojej, a nogą twoją się nie potkniesz. [24] »Gdy się położysz nie zaznasz trwogi; a gdy spoczniesz słodkim będzie sen twój. [25] »Nie masz się obawiać strachu nagłego, ani grozy, gdy na niegodziwych przypadnie. [26] »Albowiem Wiekuisty będzie ufnością twoją, a uchroni On nogę twą od zasadzki. [27] »Nie wzbraniaj się świadczyć dobrze potrzebującemu, jeśli to w mocy twojej uczynić. [28] »Nie mów bliźniemu twemu: Idź, a wróć znowu, a dam ci jutro! gdy to już masz przy sobie. [29] »Nie knuj złego przeciw bliźniemu twemu, gdy ufnie przy tobie przebywa. [30] »Nie prawuj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził. [31] »Nie zajrzyj krzywdzicielowi, a nie upodobaj sobie żadnej z dróg jego. [32] »Albowiem ohydą Wiekuistemu jest przewrotny, a przy prawych życzliwość Jego. [33] »Przekleństwo Wiekuistego w domu niegodziwca, ale siedzibie sprawiedliwych błogosławi. [34] »Jeśli o naśmiewców idzie, naśmiewa się, ale pokornym użycza łaski. [35] »Cześć będzie udziałem mędrców, ale błaznów uniesie hańba. 
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).