Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 6
«  Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6 Księga Przysłów 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, jeśliś poręczył za bliźniego swego, jeśliś dla innego podał rękę twoję, [2] »Jeśliś się uwikłał słowami ust swoich, zaplątał mowami ust swoich: [3] »Uczyń to jedno, synu mój, abyś się ocalił - boś popadł w moc bliźniego twego - idź, rzuć się przed nim, i nalegaj usilnie na bliźniego twego. [4] »Nie użyczaj snu oczom twoim, ani drzemki powiekom twym. [5] »Ocal się niby sarna z mocy myśliwca i niby ptak z mocy ptasznika. [6] »Idź do mrówki, leniwcze; przypatruj się drogom jej, abyś mądrości nabrał. [7] »Jakkolwiek przywódcy nie ma, ani dozorcy, ani władcy, [8] »Przygotowuje jednak w lecie pokarm swój, gromadzi podczas żniwa żywność swoję. [9] »Dopókiż, leniwcze, wylegiwać się będziesz? Kiedyż dźwigniesz się ze snu twojego? [10] »Jeszcze cokolwiek się przespać, cokolwiek podrzemać, cokolwiek składać ręce dla wypoczynku: [11] »Aż nadchodzi jako włóczęga ubóstwo twoje, a niedostatek twój jako tarczą zbrojny. [12] »Człowiekiem nikczemnym, człowiekiem niecnym ten, który w matactwie ust postępuje, [13] »Który oczyma swemi mruga, nogami szurgoce, palcami swymi znaki daje, [14] »W którego sercu przewrotność jest, który ustawicznie zło knuje, swary rozsiewa. [15] »Przeto przypadnie nań klęska niespodzianie; nagle skruszony zostanie, a nie będzie leku. [16] »Sześciu tych rzeczy nienawidzi Wiekuisty, a jest siedm będące ohydą duszy Jego: [17] »Oczy wyniosłe, język kłamliwy, i ręce wylewające krew niewinną. [18] »Serce, knujące zamysły zgubne; nogi rącze, by zdążać do złego. [19] »Kto kłamstwa wygłasza jako świadek fałszywy, i kto między braćmi swary rozsiewa. [20] »Zachowaj, synu mój, przykazanie ojca twego, a nie zaniechaj wskazówki matki twojej. [21] »Przywiąż je ustawicznie do serca twego, obwiń około szyi twojej. [22] »Gdy będziesz chodził niechaj ci przewodniczy; gdy się położysz niechaj czuwa nad tobą, a gdy się obudzisz niechaj przemówi do ciebie. [23] »Albowiem pochodnią przykazanie, a nauka światłem, a drogą do życia przestrogi pouczające. [24] »Aby cię uchować od kobiety niecnej, od gładkiego języka cudzej. [25] »Nie pożądaj piękności jej w sercu twojem, a niechaj cię nie ujmie rzęsami swojemi. [26] »Albowiem przez kobietę nierządną schodzi się aż do bochenka chleba, a kobieta wiarołomna i cenne życie sobie usidla. [27] »Czyż nabierze kto ognia do łona swego, a nie popalą się szaty jego? [28] »Albo czyż będzie kto stąpał po zarzewiach, a nie oparzą się nogi jego? [29] »Tak bywa z każdym, który do żony bliźniego się zbliża; nie wychodzi bezkarnie ktokolwiek się jej dotyka. [30] »Nie pogardza się złodziejem jeśli kradnie, aby się nasycić, gdy głodnym jest. [31] »A gdy zdybanym zostaje, może siedmiokrotnie zapłacić, całą chudobę domu swego może oddać. [32] »Ale kto z kobietą wiarę łamie jest błaznem; tylko kto się sam chce gubić czyni to. [33] »Razy i hańbę pozyska, a sromota jego zatartą nie będzie. [34] »Zazdrość bowiem, zaciekłość to męzka, a nie oszczędza w dzień pomsty. [35] »Nie uwzględni żadnego okupu, a nie ukoi się choćbyś liczne składał dary. 
«  Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6 Księga Przysłów 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).