Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 8
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaprawdę, mądrość woła, a roztropność podnosi głos swój. [2] »Na wierzchołkach wyżyn, przy drodze, na rozstaju ścieżek stoi. [3] »Przy bramach, u wejścia do miast, przy wstępie do wrót rozlegają się wołania jej; [4] »Do was męże się odzywam; a głos mój do synów ludzkich! [5] »Zastanówcie się lekkomyślni nad przezornością, a wy ograniczeni wyrozumiejcie co rozsądne! [6] »Słuchajcie, bo poważne rzeczy wygłaszam, a otwierają się usta moje ku temu co proste. [7] »Bo prawdę wypowiada podniebienie moje, a ohydą dla warg moich niegodziwość. [8] »Sprawiedliwe wszystkie mowy ust moich, niemasz w nich ani obłudy ani matactwa. [9] »Wszystkie one dostępne dla rozumnego, a proste dla tych, którzy wiedzę pozyskali. [10] »Zabierzcie raczej napomnienie moje niż srebro, a poznanie niż złoto wyborowe. [11] »Lepsza bowiem mądrość nad korale, a żadne klejnoty nie dorównywają jej. [12] »Ja mądrość przy przezorności przebywam, a rozwagą opatrzną rozporządzam. [13] »Bojaźń przed Wiekuistym, jest to nienawiść ku złemu; dumy, pychy, niecnego postępowania i ust przewrotnych nienawidzę. [14] »Moją jest rada i sprawność; jam jest przenikliwość, moją dzielność. [15] »Mną królowie królują a ustanawiają rządzący, co sprawiedliwem jest. [16] »Mną władają władcy i książęta i wszyscy sędziowie uczciwi. [17] »Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci co mnie usilnie szukają znajdą mnie. [18] »Bogactwo i chwała przy mnie, dobra trwałe i szczęście. [19] »Plon mój lepszy niż kruszec szlachetny i złoto szczere, a nabytek mój cenniejszy niż srebro wyborowe. [20] »Po ścieżce sprawiedliwości postępuję, wpośród drożyn prawa. [21] »Abym darzyła miłujących mnie mieniem, i abym napełniała skarbce ich. [22] »Stworzył mnie Wiekuisty jako początek dróg swoich, jako pierwsze z dzieł swych od dawna. [23] »Od wieczności jam ustanowiona, od początku, od prastarych zaczątków ziemi. [24] »Gdy jeszcze tonie nie istniały urodziłam się, gdy jeszcze źródeł nie było, obfitujących w wody. [25] »Zanim góry utwierdzone zostały, przed pagórkami się urodziłam. [26] »Zanim jeszcze lądy utworzył i obszary i pierwiastkowe pyłki świata. [27] »Gdy urządzał niebiosa byłam obecna, gdy zakreślał łuk nad powierzchnią otchłani. [28] »Gdy utwierdzał obłoki u góry, gdy wzbierały silnie źródła toni. [29] »Gdy wytknął morzu kres jego, aby nie przekroczyły wody jego wybrzeża - gdy ugruntował posady ziemi. [30] »Byłam wtedy przy Nim mistrzynią; byłam wtedy zachwytem Jego dzień po dniu, igrając przed Nim każdego czasu, [31] »Igrając na kręgu Jego ziemskim, a dzieląc uniesienia moje z synami ludzkimi. [32] »Teraz tedy synowie, słuchajcie mnie! Szczęśni bowiem ci, którzy dróg moich przestrzegają. [33] »Słuchajcie napomnienia, abyście nabrali mądrości, a nie popadli w rozwiązłość. [34] »Szczęsny człowiek, który słucha mnie, tak że dzień w dzień u drzwi moich czuwa, pilnując podwojów bram moich. [35] »Kto bowiem mnie pozyskał, pozyskał życie, a dostąpił łaski u Wiekuistego. [36] »Ale kto mnie omija, krzywdzi sam siebie; ktokolwiek mnie nienawidzi umiłował śmierć. 
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).