Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 9
«  Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądrość najwyższa zbudowała sobie dom, wyciosała sobie filarów swych siedm. [2] »Przyrządziła swe mięsiwo, zmieszała swe wino; zastawiła też i stół swój. [3] »Wyprawiła służebnice swoje i wzywa, stojąc na wierzchołku wyżyn miasta. [4] »Kto bezrozumny? niechaj wstąpi tu! A kto bezmyślny do tego powiada: [5] »Chodźcie, zakosztujcie chleba mojego, a napijcie się z wina, którem zmieszała. [6] »Porzućcie nierozważni niedorzeczność, a będziecie żyli, a postępujcie prosto po drodze roztropności. [7] »Kto szydercę karci, przyczynia sobie sam wstydu, a kto niegodziwca napomina, ściąga sam zmazę na siebie. [8] »Nie przyganiaj szydercy, by cię nie znienawidził; przyganiaj mądremu, a miłować cię będzie. [9] »Dodaj mądremu, a będzie jeszcze mędrszym; naucz sprawiedliwego a przybierze jeszcze wiedzy. [10] »Początkiem mądrości jest bojaźń Wiekuistego, a poznawanie Świętego rozwagą. [11] »Przezemnie bowiem pomnożą się dni twoje, a przybędą ci lata życia. [12] »Jeśliś mądry, mądryś dla siebie; jeśliś zaś szydercą, poniesiesz to sam. [13] »Ona, pani głupota, namiętna jest, błaźnica, i bez wiedzy wszelkiej. [14] »Zasiada ona u wejścia domu swojego, na tronie, na wyżynach miasta. [15] »Aby przyzywać przechodzących drogą, którzy prosto po ścieżkach swoich postępują: [16] »Kto bezrozumny? niechaj wstąpi tu! A kto bezmyślny do tego powiada: [17] »Skradzione wody są słodkie, a chleb tajemny smakuje. [18] »A nie miarkuje on, że tam cienie śmiertelne, i że w głębiach otchłani goście jej. 
«  Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).