Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Pieśń nad Pieśniami » Rozdział 3
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 2 Księga Pieśń nad Pieśniami 3 Księga Pieśń nad Pieśniami 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na łożu mojem w nocy szukałam tego, którego umiłowała dusza moja; szukałam go, alem go nie znalazła. [2] »I tak wstanę i okrążę miasto, po rynkach i po ulicach chcę szukać tego, którego umiłowała dusza moja; szukałam go, alem go nie znalazła. [3] »Napotkali mnie stróże, krążący po mieście: Tego którego umiłowała dusza moja, czyście go widzieli? [4] »Ale zaledwiem ich minęła, znalazłam tego, którego umiłowała dusza moja. Uchwyciłam się go, a nie puszczę, póki go nie zawiodę do domu matki mojej, do komnaty rodzicielki mojej. [5] »Zaklinam was, o córy jerozolimskie na sarny i łanie polne, o, nie budźcie, nie rozbudzajcie miłości, póki nie zapragnie! [6] »Któż to jest, co tam występuje z puszczy jako słupy dymu, owiane wonią myrry i kadzidła i wszelakiego proszku kramarzy? [7] »Oto lektyka Salomona! Sześćdziesięciu rycerzy otacza ją z rycerzy Izraela. [8] »Wszyscy oni dzierżący miecz, wyćwiczeni w boju; każdy z mieczem przy boku dla grozy nocnej. [9] »Palankin sporządził sobie król Salomon z drzewa libańskiego. [10] »Słupy jego poczynił ze srebra, poręcz jego ze złota, siedzenie z purpury, wnętrze jego wyściełane miłością cór jerozolimskich. [11] »Wynijdźcie, córy Cyonu, a napawajcie się widokiem króla Salomona, dyademu, którym uwieńczyła go matka jego w dzień jego zaślubin, i w dzień wesela serca jego. 
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 2 Księga Pieśń nad Pieśniami 3 Księga Pieśń nad Pieśniami 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).