Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 11
«  Księga Izajasza 10 Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I puści się odróśl z pnia Iszaja, a płonka z korzeni jego się rozrośnie. [2] »I spocznie na nim duch Wiekuistego, duch mądrości i rozsądku, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Wiekuistego. [3] »I będzie upodobanie jego w bojaźni Wiekuistego, i nie wedle wejrzenia oczu swoich sądzić będzie, ani wedle słuchu uszu swoich rozstrzygać. [4] »Ale sądzić będzie w sprawiedliwości biednych, a rozstrzygać w prawości dla cierpiących w kraju; i uderzy ziemię chłostą ust swoich, a tchnieniem warg swoich zabije niegodziwego. [5] »I będzie sprawiedliwość pasem bioder jego, a prawda przepasaniem lędźwi jego. [6] »I gościć będzie wilk u jagnięcia, a pantera przy koźlęciu wylegać się będzie - cielę i lwiątko i tuczony byk pospołu, a chłopię małe prowadzi je. [7] »A krowa i niedźwiedzica paść się będą, społem wylegają się młode ich, a lew jako wół zajada słomę. [8] »I bawi się niemowlę nad norą żmii, a nad urokiem bazyliszka dziecię odstawione rączkę swą wyciąga. [9] »Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej górze Mojej świętej, bo pełną będzie ziemia poznania Wiekuistego, jako wody, które głębię morza pokrywają. [10] »I będzie dnia onego, że odrośl Iszaja, która stanie jako znak narodów - ku niej ludy się zwrócą, a będzie siedziba jego chwałą. [11] »I stanie się dnia onego, wyciągnie Pan po raz wtóry rękę swoję, by zdobyć ostatek ludu Swego, który ocaleje z Aszuru i z Micraimu, i z Patros i z Kusz, i z Elam i z Szynear, i z Chamat i z pobrzeży morza. [12] »I podniesie znak narodom, i zgromadzi wygnańców Israela, a rozproszonych Jehudy zbierze z czterech kończyn ziemi. [13] »I ustanie zazdrość Efraima, a prześladowcy w Jehudzie wytępieni będą: Efraim nie będzie zazdrościł Jehudzie, ani Jehuda prześladować Efraima. [14] »I spuszczą się na grzbiet Pelisztów, ku morzu, wspólnie złupią synów Wschodu: Edom i Moab są pochwytem ich dłoni, a synowie Ammonu podległością ich. [15] »I wysuszy Wiekuisty odnogę morza Micraimu, i podniesie rękę Swoję przeciw rzece żarem wichru Swego, i rozbije ją na siedm potoków, i przeprowadzi przez nią w sandałach. [16] »I będzie gościniec dla szczątku ludu Jego, który pozostanie z Aszuru, jak miał go Israel w dniu wyjścia swojego z ziemi Micraim. 
«  Księga Izajasza 10 Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).