Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 17
«  Księga Izajasza 16 Księga Izajasza 17 Księga Izajasza 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzecz o Dammesku. Oto Dammesek wykluczony z rzędu miast, a stanie się kupą zwalisk. [2] »Opuszczone będą miasta wokoło Aroeru, trzodom oddane, i koczować tam będą, a nikt nie spłoszy. [3] »I zniknie warownia z Efraimu, i królestwo z Dammesku i z reszty Aramu; do świetności synów Israela podobni będą, rzecze Wiekuisty zastępów. [4] »I będzie dnia onego zniszczeje świetność Jakóba, a otyłość ciała jego zaniknie. [5] »I będzie jak gdy zagarnia żniwiarz zboże, a ramię jego kłosy zżyna, i będzie jak gdy kto zbiera kłosy w dolinie Refaim. [6] »A zostaną na niej pobierki jak po otrząśnięciu oliwnika, jedna, dwie jagody na końcu wierzchołka, trzy, cztery, na gałęziach jej bujnych, rzecze Wiekuisty, Bóg Israela. [7] »Dnia onego obejrzy się człowiek na Stwórcę swojego, a oczy jego ku Świętemu Israela spoglądać będą. [8] »A nie obejrzy się na ołtarze, dzieło rąk swoich, a na to, co utworzyły pierście jego nie spojrzy, ani na gaje, ani na posągi słońca. [9] »Dnia onego będą miasta jego warowne podobne do samotni lasu, lub wierzchołka gór, które opuszczono przed synami Israela, i będzie pustkowiem. [10] »Boś zapomniała Boga wybawienia twojego, a na opokę obrony twojej nie wspomniałaś; przetoś zasadzała sady rozkoszne, a szczepem obcym je szczepiłaś. [11] »Już w dzień sadzenia twojego ogrodziłaś, a nazajutrz przywiodłaś siew swój do rozkwitu: ale znikło żniwo w dzień niemocy i boleści nieuleczonej. [12] »Biada! szum ludów licznych, - niby szum morza szumią; a wrzenie narodów, - niby wrzenie wód gwałtownych wrą. [13] »Narody wrzeniem wód wielkich wrą, - ale zgromi go i ucieknie daleko, a pędzonym będzie jako źdźbło po górach od wiatru, i jako tuman od wichru. [14] »Ku wieczorowi - a oto trwoga; przed porankiem, - niema go. Takim udział łupieżców naszych, i los grabieżców naszych. 
«  Księga Izajasza 16 Księga Izajasza 17 Księga Izajasza 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).